داستان وحشتناک تینا

داستان وحشتناک تینا

داستان وحشتناک تینا
Nima2
Nima2 :نویسنده
توضیح: در این اکانت داستان ها و افسانه های ترسناک ایرانی رو منتشر می کنیم برای دیدن داستان های بیشتر به پروفایل من سر بزنید
بیشتر
داستان کرامت امام رئوف
داستان ترسناک ام الصبیان
داستان ترسناک ویلای وحشت
داستان ترسناک سایه غم
خاطره ترسناک جن زده
داستان ترسناک خونه دختر کوچولو

پروفایل

داستان وحشتناک تینا

سلام من اسمم تیناس و الان۱۷ سالمه میخوام داستان خودمو ک وحشتناک ترین اتفاق زندگیم بوده روبراتون تعریف کنم اصلا هم ازخودم درنمیارم وقسم میخورم ک واقعیه..ماهشت سال پیش وقتی ک من فقط نه سالم بودخونمون درحال ساخت بودوبخاطر همین ماخونه ی مادربزرگم میموندیم تاوقتی ک خونمون ساخته بشه من ی برادر دارم و پدرمومادرم ک پدرم اون موقع زیاد خونه نمیومدهمیشه سرکار بودیکی از شباطبق معمول ک من خوابم نمیبرد(اینم بگم مادربزرگم توی ی آپارتمان زندگی میکنه وحیاطشون خیلی بزرگه وقتیم ک بخوای واردحیاط بشی جدا ازدر خروجی دوتا در دیگه داره یکیش مربعی شکله ک توش پر از طرحه و یکی دیگشم بالای همین در مربعی شکل قرار گرفته ک طرحش مثل میله های زندانه) من ومادرم کنارهم خوابیده بودیم کنارحیاط ک دراصلی بازبود مادربزرگم روی تختش و برادرم پایین تختش بابامم ک خونه نبود همه خواب بودن ب جزمن نگاهم ب سقف بودو توی فکر بودم اون موقع ن اینترنتی داشتم ن گوشی ک خودمو باهاش سرگرم کنم همینطور ک نگام ب سقف بودیهو نگام خوردب حیاط چیزی ک دیدم باور نمیکردم چندبارپلک زدم باخودم گفتم شایداشتباه دیده باشم.

خلاصه چندبارپلک زدمو بازم نگاه کردم دیدم انگاردارم درست میبینم ی سربود بدون بدن دست وپا بدون هیچی ی سربین همین طرحا داشت نگام میکرد مطمئنم دیدمش چون تاریک بودنتونستم واضح کل صورتشو ببینم و چون نورتیر چراغ برق روشن بودفقط نصف صورتشو تونستم ببینم ک چشمش ی زخم داشت انگارکسی باناخون چشمشو خراشیده باشه موهای کوتاه و بسیار مشکی معلوم بود هرچی ک هس پسره قسمت رعب انگیزاین بودک بالبخندبهم خیره شده بود ازترس زبونم بنداومده بودبشدت میلرزیدم و انقدترسیده بودم اصلابسم الله یاصلوات و اینارو یادم رفت بگم عرق کرده بودم و نمیدونستم چیکار کنم فک کردم فک کردم تااینکه مادربزرگم رسیدب ذهنم آخه اون خیلی باخداس وهمیشه نمازاشو اول وقت میخونه یعنی جوریه ک تاصدای اذانو میشنوه سریع میره وضومیگیره خلاصه سرتونو دردنیارم رفتم بیدارش کردمو بهش گفتم بیادپیشم بخوابه اونم بدون هیچ مخالفتی پاشداومد کنارم تامادربزرگم اومدکنارم ی نگاکردم دیدم هیچ خبری ازاون سرنیس ولی چیزی ک بازمنو ترسونداین بودک درحیاط بازبود اخه قبلش بسته بودک اون سربدون بدنو من دیدم خوابم نمیبردتااینکه
صدای اذان بلندشد ومادربزرگم لامپو روشن کردو واسه نمازاماده شدمنم ک صدای اذان وصدای مادربزرگمو ک داشت نمازمیخوندشنیدم ارامش خاصی گرفتم و تونستم بخوابم بعدش ب هرکی گفتم باور نکردولی بابام گفت شاید همزادت بوده یاتوهم زدی ولی من مطمئنم همه چی واقعی بود از اون

شب به بعدشم دیگ ندیدمش و هیچوقت دیگ حاضر نشدم کنار حیاط بخوابم
مرسی ازتون ک وقت گذاشتید و خوندید

دیدگاه

comment

جان سینا

خدایی میگم .بدون شوخی داستانش خیلی خیلی قشنگ.وواقعی بود.میدونی چرا چون همیشه داستان واقعی که میخوای بفهمی نگاه به دتستانش کن اگه داستان طرح ساده بود.داستا واقعی هست.چون داستان واقعی بیشتربه طرح ساده.هست....مثل خودمن.خدایی میگم اون موقع که بچه بودیم دقیق بخوام بگم دوازده ساله بودیم من وداداشم وپسرعموم .بودیم اولی که هوا تاریک شده بود.دنبال الاغ بچه ها بودیم که اونا که رفتن بعدازپشت سرشون بیایم الاغاروبرداریم برای خودمون ۳نفردنبال بچه ها اومدیم به خانه چون هوا تاریک بود بچه ها گفتن صبح زود بیایین پیش الاغ ها ما گفتیم باشه وازپیش اون ها جدا شدیم ۳نفرما .یک نیم ساعتی گذشت که بعد بریم الاغ هارو برداریم واسه خودمون وجتیی دیگه ببزیم .حالا ساعت بعدازنمازعشابود وهرسه نفرازیک راه دیگه سرشون گول زدیم که اونا شک نکنند به ما ورفتیم رسیدیم به همون جایی که الاغ ها بسته بود.خدا شاهده قسم میخورم الاغ ها سرجاشون نبودن.یکم ترسیدیم چون میگن شب پیش الاغ خوب بریم وای ماخودمونو.یک جوردیگه دلداری دادیم.که شاید تنابشون خوب نبستن بخاطراین رها شدن رفتن.میخواستیم برگردیم که گفتیم تا زمین بغلی بریم شاید دیدمشون .وقتی میخواستیم به زمین بغلی نگاه بندازیم .شاید باورنکنین خداشاهده قسم خوردم.نه به قول بعضی ها میگن قسم میخورم.همین میگن ولی فسم نمیخورن.وای من قسم خوردم.اگه دروغ بگم .گناه کاراخرت باشم اینو که گفتم که باورکنین این جن وجود داره صددرصدر.خوب بگم چی دیدیم دیدیم ۳موجود سفیدرنگ .نیم متری ازروزمین بلند بودن وهر۳نفریک قدواندازه بودن.وهر۳نفرتویک خط را میرفتن.منظورهر۳نفربغل هم میرفتن یک سانت ازهم عقب جلو ازهم نداشتن.وهر۳نفرباهم صحبت میکردن ولی مانمیفهمیدیم چی میگفتن.دبدی وقتی چینی ها باهم صحبت میکنن مانمیفهمیم چی میگن.فقط میفهمیم صداشون ولبشون تکون میخوره.اوناهم همین طورفقط صداشون میامد.وبلند حرف میزدن.ولی مانمیفهمیدیم که چی میگن همین جور رفتن تا به یک باغ پرازنخل بود وکلی دیوار کشیدن.واز وسط دیوار ردشدن نکه بگی بالا دیوار شدن نه ازوسطش.دیگه ما.دوتا پا داشتیم باورکن ۱۰تا دیگه فرض گرفتیم فرار.رفتیم که بچه ها هنوز چایسادن وای ما بهشون گفتیم که الاغ ها سرجاشون نیستن گفتن شما برداشتیشچن ولی قسم خوردیم تاباورکردن ما برنداشتیم.اونا میگفتن دلی نداره چطورممکنه.ماهم همین میگفتیم .پس گفتیم باهم بریم نگاه کنیم.شایدباورنکنین هر۳الاغ سرجاشون بسته بودن ماتعجب کردیم.پس به خاطراین میگن شب پیش الاغ خوبیت نداره.این خاطره واقعی من هست.البته ۳تادیگه خاطره وافعی وترسناک دارم.حالادیدین داستان واقعی بود ولی ساده وخوب بود.ولیداستانی دیدین که زیادشلوغش کرده صددرصدیک داستان فیک الکی تعریف میکنند.سرتون .درداواردم میخواستم بهتون نشانه ی یک داستان واقعی.وغیرواقعی بگم که تعریف کای کردم.خدا نگهدارتون

پاسخ

ارسال شد
comment
فایده

آفرینcomment
فایده

آفرینcomment
deenole

https://buyneurontine.com/ - gabapentin for dogs dosagecomment
clemeGecy

http://prednisonebuyon.com/ - prednisone 20 mg tabletcomment
prednisone 20mg dosage

Otitis Media And Cephalexincomment
what is gabapentin good for?

Priligy Tabletas 30 Mgcomment
bimismela

Prednisonecomment

راضیه

من کاملا باور میکنم

پاسخ

این دیدگاه نمی تواند بیش از این پاسخ دریافت نماید
comment
Loplop

خخخخخخ چی میگی باو کشتی منو تو راضیه . ولی من باور نمیکنم چون همش الکیه جن اصلا خودشو ب ادم نشون نمیده اینا همش داستانن میفهمید ؟؟ داستااااااانننننننننcomment
Plosops

http://buysildenshop.com/ - discount viagra prescriptioncomment
MypedlY

https://buypropeciaon.com/ - buy cheap propeciacomment
auctiot

http://buytadalafshop.com/ - buy cialiscomment
viagra impotence

Viagra Rezeptfrei Expressversandcomment
Propecia

buy cialis firstcomment
afteneste

http://buystromectolon.com/ - Stromectolcomment
ivermectin rosacea

Achat De Levitracomment
generic cialis tadalafil

Cheap Doryx With Free Shipping Ups Baltimorecomment
cedargy

https://buylasixshop.com/ - Lasixcomment
Bildism

https://buyzithromaxinf.com/ - Zithromaxcomment

ناشناس

وییی چ ترسناک خوبه سکته نکردی من اگه جای تو بودم ازترس میمردم

پاسخ

ارسال شد
comment
fafrogs

https://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenilcomment
Tesewoore

Plaquenilcomment
Zithromax

commander cialis lignecomment
BoydayLah

https://buypriligyhop.com/ - Priligycomment
Lasix

Is There Such Thing As Generic Viagracomment
cialis and priligy

Dapoxetincomment
hydroxychloroquine for lupus

formula del viagracomment
Guryini

Zithromaxcomment
Wiscogs

Priligyارسال شد

منتشر شده توسط creator Nima2
ساخت وب سایت در یک ثانیه با بلومیت!
ورود

با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

ثبت نام

23

Room 6

Horror Book

اینقدر کلیپ گذاشتی تا برنده شدی😉😂

Asman

سروشا گفتم سرما خوشم میاد نگفتم که نیا خوزستان بیا اینجا جای من من میرم جای تو دیگه تفاهم نداشتیم مهم نیست زندگیه دیگه باید ساخت🤣

Asman

بهه مبارکه👌 اقا همین مدرکو ببر معافت کنن بریم خارج😂😂

Soorousha

آقا من خودم دیکتاتورم باید منو ادمین کنییییییید😕 😂😂😂

Soorousha

برندهههه شدممم 😎 هوراااااااا 😃😃😃😁

Amin-Mehdipour

فردا غروب امتیاز ها اعمال میشه 😊شب خوبی داشته باشید

Amin-Mehdipour

سلام عزیزای دل چالش کلیپ ترسناک در این ساعت (۰۰:۰۰) تمام شد ممنون که در این چالش شرکت کردید ممنون از همتون و اما برنده این چالش کاربر سروشا هستش بخاطر اخرین کلیپی که قرار داد 😉 قبل از اون کاربر malignant در نظر مون بود بخاطر اخرین کلیپش خوب حالا که سروشا رتبه دیکتاتور رو داره ما بهش ۱۰۰۰ لایک میدیم و به کاربر دوم رتبه دیکتاتور رو میدیم ممنون ازتون

Asman

😂😂😂اخ

Soorousha

من گفتم تهران هوا سرد شده، دوست داشتم الان خوزستان باشم، توام گفتی سرما خوبه، اصن ببین باهم تفاهم نداریم 😅 تو مسیر دعوامون میشه 😁

Soorousha

آسمان تو اول خودتو رد کن من پیشکش 😂😂

Soorousha

میشه، ولی چند سال طول میکشه کارام اوکی شه، تو این مدتم اگه یه خلاف کوچیک انجام بدم، یه چراغ قرمز رد کنم، یوهو یه سال دیگم عقب میوفته،

Asman

خواهش میکنیم تینا💟🤍

Asman

بیا خوزستان بیااز مرز عراق ردت کنم بری

Soorousha

تینا ،قربونت 😘 قابلی نداشت

Tinaw

سروشا نمیشه قاچاقی بری و اقامت بگیری اصلا به عنوان شهروند المانی و یه توریست بیای ایران؟

Soorousha

من میخواستم بیام خوزستان تو گفتی نیا 😕 بعد الان منتظر منی ک باهم بریم اونور؟

Tinaw

مرسی واقعا ازتون آسمانه عزیزم و سروشایه مهربونو کاربلد :)آرومم کردید

Asman

😂😂😂😂اونموقع تو حضور نداشتی

Soorousha

نخیرم فقط من درست میگم 😑 اصن به من گفت دلداریش بدم، تو چرا دخالت کردی😕😂😂😁

Asman

چیشد نرفتی اونور ؟😂😂منتظرم

Asman

خب همین دیگه منم میگم برو جلو بعدش میتونی خوشحالی کنی هرچند الانم میتونه

Soorousha

امیدوارم تونسته باشم با حرفام کمکت کرده باشم و دلداریت بدم 😉 به صحبتای این دختره آسمان گوش نده، میخواد منحرفت کنه 😜😁

Soorousha

این فکرایی ک الان داره به سرت میزنه عادیه، منم تا چندسال پیش همش تو این فکر بودم که با این حقوقی ک دارم (اونموقع ماهی 900هزار تومن حقوقم بود) تا چندسال دیگه باید کار کنم ک بتونم واسه خودم خونه بگیرم و مستقل بشم، ولی الان ک حقوقم 20 برابر اون روزا شده فهمیدم ک اگه با انرژی خوب و صادقانه جلو برم کائنات جواب کارامو میده، الانم یه نیم نگاهم به آیندس یه نگاهمم اینه که تو لحظه زندگی کنم و زیاد افکارمو درگیر اینکه بعداً چی قراره بشه نکنم، چون اینجوری بهم سخت میگذره

Soorousha

به این فکر کن ک الان از خیلیا جلوتری، رشته‌ای ک انتخاب کردی رشته‌ی پولسازیه ولی سخته، باید قبل تعیین رشته به این چیزا فکر میکردی، ک مطمعنم فکر کردی، تا اینجاشو خوب اومدی، از اینجا به بعدشم با انگیزه برو، حتماً موفق میشی 😎 شک نکن 🤘

Soorousha

تینا من الان تو همون سنی هستم ک تو داری میگی تا اون موقع جوونیت از دست رفته ولی اینجوریام نیست، من از این سنی ک تو الان داری تا همین حالا کار کردم، نمیخوام بگم کار کردن از درس خوندن سخت‌تره، برای جفتش باید انرژی و تایم بزاری، ولی لازم نیست کل وقتتو صرف تحصیلت کنی، باید لابه‌لاش جوونی کنی، تفریح کنی، زیاد سخت نگیر 😉

Asman

جوونی به عدد ۲۰ و ۲۷ نیست جوونی تو موقعیه ک شاد هستی پس بعد اون زمان هم میشه جوونی کرد

Asman

خب بجاش بعدش دیگه خودت زندگیتو میسازی هرجا که دلت بخواد میری هرچی که بخوای میخری ادم وقتی استقلال رو با خوشبختی بخواد یه جایی بابد زحمت بکشه دیگه یه جمله است میگه اگه خورشید و بخوای یه جاهایی باید بسوزی به این فکر کن اگه درس نخونی و به جایی نرسی اخرش بازیه جایی افسوس میخوری که میتونستی خودت اینده خودت رو بسازی پس خوشحال باش

Tinaw

دارم ب این فک میکنم ک وقتی درسم تموم شه ۲۵ سالمه و وقتی طرحم تموم شه ۲۷ سال و عملا جوونیم رفته ...دارم دیوونه میشم سروشا بیا دلداریم بده

Reyhan

سلام یک تبدیلگر بیاد تلگرام Reyhan00

evil

جدی

barana

جدی واقعیه؟

ScaryLand

Regan Macneil

بیا بعد کنکور اصف اصن:)

AntiBlocker

سلام

555Parsa

س

Amin-Mehdipour

رمزی که می پسندی رو به صورت خصوصی در پیام برای من بفرست

Tinaw

جابر یا هر ادمین دیگه میشه اکانت سابقمو بهم برگردونید؟رمزمو فراموش کردم

Horror Book

تینا اکانتشو عوض کرده با اکانت tinaw

Asman

تینا چرا نیستی🤣

jaber

هرچندتا که دوست داشته باشید

Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom
پین شده
Amin-Mehdipour: چالشی که قبل تر از اون صحبت به این صورت هست که هر کاربر یک کلیپ چند دقیقه ای ترسناک در مطالب کوتاه سایت قرار بده (لطفا توجه کنید مطالب کوتاه نه پست ها) هیچ متنی برای اون ننویسید تنها عنوان کلیپتون رو (چالش کلیپ ترسناک) بزارید لطفا جز این نزارید تا با سرچ این عنوان تمام کلیپ ها نمایان شه کاربری که ترسناک ترین کلیپ رو بزار ۱۰۰۰ لایک می گیره و رتبه ش به دیکتاتور(بالاترین رتبه کاربری) تغییر میکنه قصد اصلیمون طراحی یک چالش جالب هستش لطفا کلیپ تکراری و بیش از حد دیده شده نزارید فقط تا شنبه هفته بعد وقت هست خودمم اولی رو گذاشتم در محتوا کوتاه سرچ کنید میبینید: چالش کلیپ ترسناک
پربازدید ترین ها
اتاق قرمز یا رد روم

اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما)

فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما) فیلم هزار پای انسانی The Human Centipede یکی از بدترین فیلم های تاریخ سینماست که در سال 2009 برای اولین بار ساخته شد اما به دلیل س?

فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

داستان ترسناک یک حمام معمولی

داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

لیست فیلم های ممنوعه جهان

لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

راز عدد 241543903

?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

شعر نفرین شده جهنم تومینو

شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp

سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp eMp: سایت شرکت احساسی sentimentalcorp یک وب سایت راز آلود است که توسط سرور خود در اسپانیا کنترل می شود این سایت متعلق به رندی پروزاک بوده و حالتی راز

کتاب ال عزازیل نوشته ابن جوهاش

کتاب ممنوعه! کتاب all-azazel کتاب 500 صفحه‌ای است که بطور کلی توسط موجودی ماورایی نوشته شده است! و حاوی نکات بسیاری درمورد این موجودات است! نام این کتاب "کتاب شیطان" است و در 500 بعداز می

فیلمی از عروسک لولیتا

فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

خانه اجنه در کلاردشت

خانه اجنه در کلاردشت horror6: ویلای متروکه در کلاردشت که تمامی پنجره های آن با یکدیگر متفاوت هست و ساکنین می گویند که این خانه ارواح یک شبه ساخته شده است درب این ویلای متروکه در کلا?

فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

چند طلسم تبدیل شدن ب خون اشام

ومپایر(خون اشام)??‍♂️ ام در افسانه‌ها و فرهنگ فولکلوریک مردم اروپا . آسیا و امریکا موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون انسان ها مے‌

تئوری عجیب انیمیشن توپولو ها

تئوری عجیب انیمیشن توپولو ها انیمیشن توپولو ها (Teletubbies) مجموعه برنامه کودکی بود که در 120 کشور به نمایش درومد و به بیش از 45 زبان دوبله شد که در ایران با نام توپولوها شناخته میشه، ب?

مسترس و اسلیو چیست؟

مسترس و اسلیو چیست؟ میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می رود. میسترش خانمی است كه تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها و بخصوص مردان دارد


# پربازدید های امروز
#فیلم ترسناک Hounds of Love 2016
#کتاب ال عزازیل نوشته ابن جوهاش
#چند طلسم تبدیل شدن ب خون اشام
#لیست فیلم های ممنوعه جهان
#داستان ترسناک خشم آرمین
مطالب مرتبط
داستان ترسناک ماجرا های خانه چوبی ما

حدودا چهارده سالم بود تو یه خونه روبروی کوه زندگی میکردیم یهو روز داشتم به خیال خودم با پدرم که پشتش به من بود و راه میرفت صحبت میکردم که پدرم فقط گوش میداد وهمینطور که پشت سرش می...

爪K丹モ山

یعنی واقعیه؟ من تلگرام ندارم لدفن اگ واقعیه بیاین +1 (570) 731-3867   واتساپ :) ممنون...

Blocked
Blocked
داستان ترسناک ازدواج عمو گزی

داستان ترسناک ازدواج عمو گزی horror6: حدود هشت سال پیش تو یه محله تو شرق خراسان زندگی میکردیم کوچه پشتی ما یه مغازه کوچیک بود تقریبا همه خریدای محله رو از اونجا میکردیم یه پیرزن پیر...

القبر الملعون

من وانا صغير وانا بتردد مع جدي علي المقابر كنت دايما بحب اروح معاه عشان العب و افضل اجري مكنش بيضايق خالص لانه كان بيحبني الا في حاله اني اقرب من قبر كان بيحذرني منو دايما بس من غ...

داستان ترسناک شبهای بیداری

داستان ترسناک شبهای بیداری horror6: من المان بايرن زندگي ميكنم، حدودا 6 سال پيش كه از طريق درس بايد ميرفتم يه شهر كوچيكي به اسم التمن،و براي دوران اموزشي كه مربوط به كارم ميشه، چون ...

داستان ترسناک کتاب سرد

سلام وقت بخیر ،من قبلا به کتاب دعا وطلسم خیلی علاقه داشتم البته ده سال پیش اون موقع دنیای مجازی نداشتم واسه همین با کتاب دعا ونماز وختم قرآن خودمو مشغول میکردم عید رفته بودیم قم ...

داستان خونه مادر بزرگ راز الود

داستان از وقتی شروع شد که من رفتم‌اصفهان همراه مامان بزرگم اخه مامان بزرگم یه خونه اصفهان داشت ک یه آپارتمان بود داخل سپاهان‌شهر من همیشه تو اتاق مامان بزرگم میخوابیدم یه ش...

داستان شنل قرمزی

داستان شنل قرمزی شنل قرمزی در اصل شنل نداشته و در قرنهای بعدی به داستان اضافه میشه. نسخه و کتاب اصلی داستان شنل قرمزی، گرگ پس از انکه به شنل قرمزی ثابت میکند پس از مرگ پدر و م?...

برچسب
#تینا
#داستان وحشتناک
#داستان تینا
#داستان ترسناک تینا
#horror
#horror website
#سایت ترسناک ایرانی
دسته
داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
یوفو (فرا زمینی ها)
بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
افراد (انسان های خاص)
حیوانات (جانداران ترسناک)
پرونده های ترسناک (جنایت های جهان)
مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
جنگ و جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
فضا (عجایب اسمان)
شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
اسرار و رموز (جهان پنهان)
حوادث (رخداد های ترسناک)
کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
جالب (مطالب جالب توجه)
مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
ماورا الطبیعه (ارواح)
تسخیر شده گان (اجنه)
اطلاعات عمومی (دانستنیها)
شکنجه و بردگی (سلطه پذیر)
برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
تصاویر (تصویر های ترسناک)
فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
عجیب (عجایب جهان)
ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
view:325
today: 0
تبلیغ