خاطره ترسناک خانه عجیب

خاطره ترسناک خانه عجیب

خاطره ترسناک خانه عجیب
date: 2021-04-06 19:43:03
 • view: 152 today: 0
 • خاطره ترسناک خانه عجیب

  این داستان برای شوهرعمم اتفاق افتادکه اونشب من شاهد ماجرابودم
  طبق معمول همیشگی هرهفته یکی دوبار همه ی فامیل دورهم جمع میشدیم اونشب همه ی فامیل شام خونه ی ما دعوت بودن شوهرعمه م بعدازظهر سرکاربود وقراربود شب دوساعت زودتر مرخصی بگیره وبیاد

  ساعت نه سفره روانداختیم خبری ازشوهرعمه نشد تا اینکه چندباری زنگ زدیم اماجواب نداد به هوای اینکه نتونسته بیادشام روخوردیم و همه ی مهمونا رفتن منم قرارشد عمه رو تا خونشون برسونم همین که رسیدیم درخونشون من خداحافظی کردم وبرگشتم تا اینکه عمم زنگ زد باگریه و ترس گفت برگرد بانگرانی زیاد برگشتم دیدم شوهر عمم غش کرده و افتاده تا اینکه بردیمش درمانگاه وحالش بهتر شد وقضیه روبرامون تعریف کرد ازاینجای داستان اززبان شوهرعمم: اونشب مرخصی گرفتم وبخاطر کار زیاد وگردوخاک گفتم توشرکت دوش بگیرم وبرم ازاونجایی که حمام شرکت رو تعمیر میکردن مجبورشدم بیام خونه و دوش بگیرم وبرگردم مهمونی همین که رسیدم خونه دروازه روباز کردم واومدم توحیاط یه خوف عجیبی بهم دست داد کلید روانداختم تا در پذیرایی رو بازکنم همین که درکمی بازشد یهو انگار یکی نشست اونور در وشروع کرد به هول دادن هرکاری میکردم نتونستم دروبازکنم پیش خودم فکرکردم شاید وسیله ای پشت در افتاده اما هرچی فکرکردم مگه وسیله هم میتونه تکون بخوره و نذاره من درو باز کنم اون لحظه ترسیدم و تا کنار دروازه اومدم پیش خودم گفتم صددرصد دزد اومده زنگ بزنم پلیس اما درها که جفتشون قفل بودن
  اگه دزد باشه به یه نحوی فرارمیکنه یا قایم میشه نه اینکه بشینه پشت در نذاره درو بازکنم باعقل جور درنمیومد دوباره برگشتم دروبازکنم اما اینبار دربازشد دیدم پشت درچیزی نیست لامپ رو روشن کردم کسی هم توخونه نبود خودمو زدم به بیخیالی ورفتم حموم زیردوش بودم چشمام بسته بود یهو چنان ضربه ای به درحموم خورد قلبم داشت ازشدت ترس ازدهنم میزد بیرون تنها دلگرمی که اون لحظه به خودم دادم این بودکه کسی ازفامیل داره سربه سرم میذاره ومیخواد منو بترسونه چون ازاین شوخی ها توفامیل زیاد انجام میدادیم بعد حموم اومدم لباسهارو پوشیدم همین که اومدم توی حال پذیرایی با یه صحنه خیلی عجیبی روبه روشدم دیدم یه خانوم پشت به من باچادر نماز سفید گل گلی توحالت سجده ست

  ناخودآگاه قفل شدم پیش خودم فکر کردم
  حاج خانوم (مادرزن) که الان باید تو مهمونی باشه درها که قفل بودن پذیرایی که قفل بود من که اومدم خونه کسی نبود حموم رفتنی که درها رو قفل کردم اگه حاج خانوم توخونه بوده چرا ندیدمش چراباید بیاد جلوی دربشینه نذاره درو بازکنم تواین فکرا بودم یهو به طرز عجیبی یواش ازسجده بلند شد وسرپا ایستاد قد بلند بود قوزداشت بایه صدای عجیبی عین جویدن ادامس

  یه چیزایی میگفت که نمیفهمیدم چی میگه پشتش به من بودصورتشو نمیتونستم ببینم چون قفل شده بودم نمیتونستم حرکت کنم توی همون حین یهو سرشو برد بالا بایه صدای نسبتا بلند دادزد یه صدایی شبیه به صدای گاو بود همین که این حالت عجیب واین صدارو شنیدم کل بدنم از کار افتاد عین یه تلویزیون خاموش شدم ازحال رفتم. پایان راستی دوستان این داستان دو قسمت داره که بعداین اتفاق دوباره یه همچین اتفاقی توهمین خونه افتاد اگه مایل باشید قسمت دوم روهم مینویسم.امیدوارم ازاین داستان خوشتون اومده باشه

  ایجاد مقاله
  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  comment

  ناشناس

  اره دومم بنویس

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  2020-12-11 13:20:56

  Yoha

  خوبه قسمت ۲ رو هم بزار.

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  2020-03-02 01:21:34

  Soorousha

  خدایی ترسناک بود 👍

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  جان سینا

  نگاه.کن اخه ادم عاقل ادم فهمیده.این هاروبهت میگم که بهت برنخوره.واگرنه بایدمیگفتم ادم نفهم یاادم بی عقل اخه توخودت میدونی که داستانت خیلی طولانی نبود.میتونیستی داستان دومت روهم دنبالش داستانت روبگی مثال داستان اولم تمامه این هم داستان دومم هست ولی اما بااین کارت که کردی مردم فکر میکنند داری ازسرخودت داستان مینویسی وداستان دومت هم میخوای ازسرخودت بنویسی وداری فکرمیکنی که چه داستانی تعریف کنی.برادر کسی که واقعا حادثه ترسناکی براش پیش اومده باشه دلش میخوادهرچه سریع ترحادثه ای که براش پیش اومده تعریف کنه نه که تودوکلمه نوشنی چطورروت میشه که میگی داستان بعدی یک وقت دیگه براتون میگم واقعا که خولی .اون مهندسی که اتفاق براش پیش اومده بود توگاوداری دیدی بنده خدا بااین که حادثه واقعا براش پیش اومده ازسیرتاپیازش تعریف کرد که مردم متوجه بشن که اتفاق براش اوفتاده چقدرطولانی بود .این مهندس پس بیاد مثل شما انجام بده چندکلمه بگه.بقیه اش هروقت دلش بخواد بگه نه .کامل توضیح دادکه هرکس بخونه حالیش بشه که چاتفاقی براش افتاده.واقعا متاسفا.

  پاسخ

  ارسال شد
  comment
  مرجان

  سینا جان اینهایی که گفتی دلیل نمیشه بر دروغگوئی ایشون چون کلا آدم ها شخصیت و رفتارهای متفاوتی دارن. یکی،خیلی با آب و تاب و با جزییات تعریف میکنه یکی نه.. در ضمن شاید فرصت نداشته یا حوصله نداشته داستان دوم رو هم تایپ کنه.

  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  تنها

  بابا این کارها یعنی چی ادامه اش وقسمت دوم میگم.اخه چرا داستان وکامل تموم نمی کنی

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  تنها

  بابا این کارها یعنی چی ادامه اش وقسمت دوم میگم.اخه چرا داستان وکامل تموم نمی کنی

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد

  Confirmed By analyzer food
  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  14

  Room 6

  TINA

  سروشا هلاک شد

  TINA

  سروشااااااااااا

  Soorousha

  تینااااا

  Sabet

  بسه دیگه اینجا رو سیاسی نکنیم 😂😂😂

  Sabet

  چون این فرمایشاتش واسه مردها بود نع زندها😂😂

  Sabet

  بعد این همه استادیوم ومیدون بزرگ ازادی .یارو مستقیم میره بهشت زهرا

  Sabet

  اب وبرق و وحمل نقل مجانی که مردها لازم ندارن 😂 واقعا نفهمیدین

  Sabet

  درضمن خمینی به هر حرفی ک زده عمل مرده

  Sabet

  خدا کنه یه جرقه ایی بشه ،تا ما حداقل حقوق اولیه امون برسیم

  Sabet

  سلام، اگه این وضعیت ادامه دار بشه وبدتر هم بشه ،ملت داغون میشن

  Soorousha

  Tinaaaaaa

  Horror Book

  😁

  Yoha

  ایران اگه تا چند ساله دیگه همینجوری بشه مردم از قحطی میمیرن

  Yoha

  اون موقعی حجاب آزاد بود هر کی میخواست داشت هر کی که دوست نداش نمیپوشید

  Yoha

  😂😂😂

  Yoha

  روحانی میگه الان ما از همه نظر با آلمان یکی هستیم

  Yoha

  بعد یک عده نفهم میگن جانم فدای رهبر

  Yoha

  مردمی که رو گاز خوابیدن دارن از بدبختی و گشنگی میمیرن

  Yoha

  تازه دارن تاریخمون رو داغون میکنن تو موزه انگایسی که یک تیکه از مجسمه های تخت جمشید توشه از دیویست متری نمیتونی ببینی یه عالمه دستگاه دارن که اونا خراب نشن بعد اینجا همینطوری گذاشتن روی یه میز و اسمشو گذاشتن روش هر کی بخواد میزاره زیر بغلشو الفرار

  Yoha

  مردم همه بی فرهنگ شدن

  Yoha

  ولی کسی که ادعارمیکرد گاز و آب و برق قراره مجانی بشه اومد رید به کشور و فرهنگ و تاریخمون😐😐😐

  Yoha

  پول ما عین دلار بود همه جا کار میکرد

  Yoha

  مشهد سیتی سال ۲۵۵۰ شاهنشاهی

  Yoha

  مشهد میشد مشهد سیتی

  Yoha

  اگه شاه نمیرفت ما تو کل دنیا قوی بودیم

  Yoha

  زندگیمون عین آمریکایی ها بود

  Yoha

  ایرانی ها در سال ۵۷ خودکشی دست جمعی کردن😐

  Yoha

  همه ی این ویژگی هایی که گفتی مخصوص یک ایرانیه😁

  Sabet

  من رفتم یوتیوب😄

  Sabet

  با خیال وقصه نمیشه شکمتو سیر نگهداری ،

  Sabet

  چون وقتی همه امیدت به کسی باشه واونم شونه خالی کنه ،تو دردسر میفتی

  Sabet

  سعی کن پس انداز کنی یه سرمایه جور کنی ،و امیدم به کسی نداشته باشی

  Sabet

  خلاصه ک تا هنوز بدبختی پشت بدبختی تا وقت داری ،تا شانس داری

  Sabet

  ازدواج کردم ،دستم خالی شد ،یهو پشتم خالی شد .....

  Sabet

  من به شخصه یه خرحمالیهایی کردم وبازم عقب موندم بدهکار شدم.....

  Sabet

  اولا اینجا ایرانه دوما نابرده رنج گنج میسر نمیشه

  Sabet

  سعی کن با رویا زندگی نکنی

  Sabet

  Sabet

  Sabet

  این نویسندگی برات نون اب نمیشه

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom
  Best Views
  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما)

  فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما) فیلم هزار پای انسانی The Human Centipede یکی از بدترین فیلم های تاریخ سینماست که در سال 2009 برای اولین بار ساخته شد اما به دلیل س?

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp

  سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp eMp: سایت شرکت احساسی sentimentalcorp یک وب سایت راز آلود است که توسط سرور خود در اسپانیا کنترل می شود این سایت متعلق به رندی پروزاک بوده و حالتی راز

  فیلمی از عروسک لولیتا

  فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

  از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

  خانه اجنه در کلاردشت

  خانه اجنه در کلاردشت horror6: ویلای متروکه در کلاردشت که تمامی پنجره های آن با یکدیگر متفاوت هست و ساکنین می گویند که این خانه ارواح یک شبه ساخته شده است درب این ویلای متروکه در کلا?

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا


  Today Show#
  #داستان ترسناک یک حمام معمولی
  #فیلم ترسناک Nagina 1986 (ملکه مارها)
  #فیلم ترسناک Hounds of Love 2016
  #فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)
  #درگاه دارک وب
  Related Posts
  داستان ترسناک پرو لباس ها

  داستان ترسناک پرو لباس ها سلام ادمین من کلی داستان دارم درباره ماوراطبیعه چون کارم با فال قهوه و تاروت و... ایناهست هم برا خودم عادی شده هم داستان واقعی از مشتریا و دوستان عزیز د...

  داستان ترسناک جن مادر

  سلام و درود به همگی یک خاطره که نه یک داستانی از یکی از همکارامون حدود پنج شش سال پیش شنیده بودم البته یک قسمتی از ماجرا رو من و دو تا از همکارهای دیگم شاهدش بودیم که خیلی خیلی بر?...

  داستان ترسناک موجود عجیب

  سلام نمیدونم فرستادن داستانم درسته یا غلط اما یه تجربه هس شاید کسی مثل من هم باشه ،سال ۸۳سال آخر درسم بود کل خونه بهم ریخته وقت نکرده بودم تمییز کاری کنم ،اون روز از هفت صبح دخت...

  داستان ترسناک آبدار خاموش

  داستان ترسناک آبدار خاموش horror6: این ماجرا برای تقریبا ٣.۴ سال پیشه. ساکن شهر یزدم. اما تو یکی از روستاهای اطراف یزد کشت و زراعت داریم. برای همین زیاد به اونجا میریم. یک شب که به روس...

  داستان خواب یا واقعیت

  من و همسرم بعد از هشت سال صاحب فرزند شدیم .در این هشت سال خیلی کنایه ها شنیدیم و همیشه از خدا میخواستیم اگر به صلاح هست و خودش میخواد بهمون فرزندی عطا کنه .بعد از سالها درمان باردا...

  داستان ترسناک معراج روح

  بسم الله الرحمن الرحیم معراج روح از اخرین باری که صورتم رو توی آیینه دیده بودم یک ماه میگذشت ،یکبار برای اخرین بار وقتی صدای ماشینِ موتراش با صدای گریه هام یکی شده بود،آیینه ...

  داستان ترسناک اتفاقات عجیب و غریب

  داستاني كه ميخوام براتون بگم كاملا واقعيه ١٤سالم بود خونه جديدي كه ساخته بوديم اومديم تقريبا يك سال بود ساكن بوديم يك شب تو همين شباي سرد پاييز بود از اونجايي كه ميترسيدم اومدم ...

  داستان مشاهده نزدیک

  یه ماه پیش بود سرو صدا داخل حیاط خونه خودم شنیدم ، من فکر کردم دعوا شده ولی صدا تو حیاط بود خیلی ترسناک ، حرف هاشون به زبون عجیب که تا حالا نشنیدم و خیلی تند تند صحبت میکردن . تا من ...

  Tags
  #داستان ترسناک
  #خانه عجیب
  #خاطره ترسناک خانه عجیب
  #داستان خانه عجیب
  #horror
  #horror website
  #سایت ترسناک ایرانی
  Categories
  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  پرونده های ترسناک (جنایت های جهان)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ و جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  شکنجه و بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
  تبلیغ
  Magic

  11 نیاز به رتبه

  font Lora_on

  13 نیاز به رتبه

  font Anton_on

  نیاز به رتبه 16

  font Mukta_on

  نیاز به رتبه 20

  font Cairo_on

  نیاز به رتبه 24

  font Almarai_on

  نیاز به رتبه 32

  font Stylish_on

  نیاز به رتبه 40

  font Nosifer_on
  راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو