خودکشی اختاپوس در انیمیشن باب اسفنجی

خودکشی اختاپوس در انیمیشن باب اسفنجی

خودکشی اختاپوس در انیمیشن باب اسفنجی

خودکشی اختاپوس در انیمیشن باب اسفنجی

من همراه پنج نفر دیگه شیفت شب کنترل کیفی شرکت انیمیشن سازی بزرگی بودیم که جایز نیست به خاطر یه سری مساعل اسمشونو بیارم.
کار من همراه با دوستان این بود که قسمت ها و اپیزود هایی که توسط بچه های انیمیشن سازی ساخته میشد رو یک بار دیگه بررسی کنیم و بازنگری کنیم تا اگر ایرادی داشت سریعا بهشوون گزارش بدیم.
شرکت ما در حال پایان بندی قسمت های اخر سریال کارتونی باب اسفنجی شلوار مکعبی بود و داشت یه سری قسمت های پایانی رو برای کمک کردن به شرکت اصلی میساخت و خوب طبیعتا یه پولی هم میگیرفت.
من و دوستانم پشت میزامون نشسته بودیم و هرکدوم مسعولیت قسمتی از ویدیو هارو به عهده میگرفت.کار ما این شکلی بود که بچه های انیمیشن ساز ۵ قسمت در ماه میساختن و اخر ماه به ما تحویل میدادن و ما هرکدوم یکی از این قسمت هارو جداگانه بررسی میکردیم و ایرادات یا مشکلاتشون رو به اونا گزارش میدادیم.
اون شبم همین اتفاق قرار بود بیوفته.همگی جمع شدیم و پنج ویدیو رو توی مانیتور تقسیم کردیم.
هرکدوم از بچه ها یه قسمت رو برداشتن که هر کدوم از این قسمت ها یه اسم داشت.مثلا به یکی قسمت باب اسفنجی  به اسمان میرود رسید و به یکی دیگه قسمت سندی و پاتریک اشتی میکنند.
به من یه قسمت با یه اسم عجیب رسید.
به یکی از دوستام که نسبتا از بقیه بیکار تر بود گفتم بیا اینو ببین چه اسمی داره! بهتر نیست عوضش کنیم؟ یکم واسه بچه ها بد نیست؟
یکم خندید و گفت شاید یه شوخی مسخرس اخه مگه میشه این ویدیو اسمش این باشه اون وقت بچه ها چی فکر میکنن.
پیشنهاد داد ویدیو رو پلی کنیم.
و اون لحظه من بزرگترین اشتباه زندگیم رو مرتکب شدم.....


ویدیو پلی شد.
من و دوستم چشم دوخته بودیم به صفحه.
ویدیو در مورد اختاپوس و باب اسفنجی و پاتریک بود که تو یه روز افتابی توی شهر داستانشون شروع میشد.
کیفیت ویدیو از بقیه ویدیو ها پایین تر و صداها عقب جلود بود رنگ ها کمرنگ بودن خلاصه ویدیو معمولی نبود.
داستان از این قرار بود که اختاپوس قرار بود فردای اون روز کنسرت بده و داشت شدیدا تمرین میکرد که صدای خنده های باب اسفنجی و پاتریک مانع تمرکز میشدن.
اونم میرفت بیرون و بهشون تذکر میداد که بس کنید دارم تمرین میکنم.
اونا هم گفتن باشه و رفتن تو و اختاپوس با خیال راحت شروع کردن تمرین کردن.
فردا اون روز اختاپوس اماده شد تا بره روی صحنه و شروع کردن به نواختن کلارینت که تا اینجا همه چی معمولی بود.
همینجور میزد و میزد و ویدیو فرکانسی تر و نویز دار تر میشد و کیفیتش پایین میومد.
بعد از نواختن ، صدای تماشاچیان حاضر توی صحنه درومد.
اما صدا صدای معمولی نبود.
مطمعنا صدای جمعیت این شکلی نبود که ما شنیدیم یعنی صدای جیغ زدن از روی شکنجه نبود.
صدای وحشتناکی بود و خیلی ازار دهنده.
صدای جییغ به نظر میرسید مربوط به بچه باشه چون صدای تیزی داشت و از روی درد بود.
تماشاچیان همینجوری جیغ میزدند و ویدیو نویزی تر فرکانسی تر و بی کیفیت تر با لرزش های عجیب میشد.
دوربین جای ثابتی نداشت و همینطور کل صفحه بالا پایین میشد.
اما نکته جالب تر چشمای تماشاچیان بود.
دقت کردیم این چشما چشمای معمولی همیشگی کارکتر های این کارتن نیست.
چشماشون از حالت کارتونی خارج شده بود و خیلی طبیعی و ریز بینانه تر شبیه به چشم انسان بود.
چشمانی با دقت بالا طراحی شده و  البته عجیب که تا حالا سابقه نداشت از اشکال انسانی توی این کارتن استتفاده کنند.
اختاپوس که چهره برهمی داشت و خیلی بی تفاوت از روی صحنه رفت و دوربین نشون داد که وارد خونش میشه و روی تخت میشینه.
دوربین این بار رفت روبروی اختاپوس بود و ویدیو حالت های نویزی و فرکانسی بیشتری به خودش گرفت.
صدای دریل میومد صدای خش خش صدای های غیر عادی صدای پچ پچ و نجوا و گاها فریاد که اصلا ربطی به کارتن نداشت و واقعا ازار دهنده بود.
دوربین روبروی اختاپوس بود و داشت روی صورتش زوم میشد که.....


دوربین داشت روی صورت اختاپوس با همون نویز ها و فرکانس ها زوم میشد که یهو یه عکس ظاهر و سریع قطع شد.
خیلی سریع بود و من و دوستم با دیدنش شکه شدیم.بهش گفتم بزن عقب و فرم بندی کن ببینیم چی بود.
دوستم همین کارو کرد دقایق پیش رو فرم بندی کرد.
تبدیل شد به ۱۰ فرم که تو یکی ازفرم ها عکس افتاده بود.
دوستم رفت روی فرم عکس و عکس مشخص شد.
باورم نمیشد چی دارم میبینیم.
عکس جنازه یه بچه ۶ ساله پسر بود که شکمشو پاره کرده بودن و جفت چشاش از کاسه بیرون بود و یه عروسک باب اسفنجی کنار دستش.
سایه عکاس روش افتاده بود و قابل تشخیص بود.دل و روده بچه بیرون بود و خون همه جارو ریخته شده بود.پسرک معلوم بود خیلی درد کشیده چون دهنش باز بود و‌حالت بدی گرفته بود بدنش.
با دیدن این عکس اعصاب من و دوستم حسابی ریخت بهم من احساس خشم و ناراحتی داشتم.
دوستم گفت ادامه بدیم؟
من گفتم باشه و باز ویدیو با اون صداهای عجیبش و فرکانس ها و نویزهاش شروع شد.
دوربین همینطور داشت روی صورت اختاپوس زوم میکرد که باز یهو یه عکس دیگه ظاهر و سریع قطع شد.
باز فرم بندی کردیم و دیدیدم عکس این بار مربوط به جنازه یک دختره کوچیکه ۴ سالس که باز مثل قبلی روده هاش بیرون بود و چشماش از کاسه دراورده شده بود و بغلش عروسک پاتریک بود و باز هم سایه عکاس روی جنازه‌.
صحنه بدی بود موهای دختر و دست و پای کوچیکش غرق خون بودن من احساس تهوع داشتم که گفتم خواهش میکنم بزن بره.
دوستم ویدیو رو باز پلی کرد.
دوربین کیفیت بدتری به خودش گرفت صداها بی ربط تر شدن و کیفیت همه چیز امد پایین.
دوربین در حال زوم بود که باز یه عکس دیگه ظاهر شد و سریع رفت.
با فرم بندی به عکس رسیدیم که این بار دیدیم سه تا بچه کنار همن.
روده هاشون بیرون بود و چشم نداشتن.
عروسک های پاتریک و باب اسفنجی و اختاپوس روشون بود و همه چیی غرق خون بود.
اما وقتی دقت کردیم متوجه شدیم این چشم های از کاسه درومده چه قدر شبیه چشم های اون تماشاچیا بود و نکنه صدا تماشاچیا هم صدای همین بچه ها بوده باشه؟
به این نتیحه که رسیدم حالم بد شد و کف زمین بالا اوردم.
دوستم ویدیو رو قطع کرد و امد بالا سرم.
گفت خوبی؟
گفتم زنگ بزن رعیس بچه های انیمیشین بیاد ببینیم چه خبره اینجا.
دوستم سریع زنگ زد و رعیس یک ربع دییگه رسید دفتر کار ما.......رعیس بچه های انیمیشن با حالت تعجب وارد شرکت شد و امد بالای سر ما.
گفت چی شده ما هم موضوع رو بهش گفتیم و باز از اول همراهش ویدیو رو دیدیم و صحنه هارو نشونش دادیم و رسیدیم به اخراش.
دوربین دیگه روی صورت اختاپوس زوم بود.پر از صدای جیغ و ناله از درد که اعصاب هممون رو خورد کرد.
دوربین رفت طرف دیگه ای از اتاق اختاپوس که نشون داد اختاپوس بلند شد اسلحه شو برداشت و به چشم خودش شلیک کرد و خون و مغزش پاشید به دیوار.
صحنه افتضاحی بود‌.
چندبار بالا اوردم چون هم خون از روی واقعیت خون و هم مغز از واقعیت مغز درست شده بود دقیقا مثل چشم های حضار داخل امفی تعاتر که برای تماشای کنسرت امده بودن.
ویدیو تموم شد‌.
دیگه کسی از ترس توی اتاق جز ما سه نفر نمونده بود.
رعیس تصمیم گرفت به بچه های انیمیشین خبر بده که موضوع چیه اما بچه های انیمیشن گفتن ما خبر نداریم و اصلا همچین قسمتی نساختیم.
داستان به پلیس کشید و ما ویدیو رو بهشون نشون دادیم.
اونا هم تحقیقات رو روی ویدیو شروع کردن و ما امیدواریم چیزی بشه پیدا کرد.

توجه:داستانی که مطالعه کردید اخرین نوشته ها و دست نویس های کارمند شرکت بررسی انیمیشن های ساخته شده بود که شاهد این ویدیو شد.
او افسرده شد بعد از یک هفته به علت دیدن صحنه های وحشتناک ویدیو خودش را دار زد و کشت.
ویدیو از روی تمامی رسانه ها از جمله یوتوب حذف شد و بچه های توی این ویدیو که به طرز فجیحی کشته شده بودند نیز شناسایی نشدند.
پلیس هیچ‌اثری از عکاس که سایه اش روی جنازه ها بود به دست نیاورد.
کارمندان شرکت انیمیشن سازی بخش کارتن باب اسفنجی قسم میخوردند همچین ویدیویی را نساخته اند و هیچکس نفهمید ویدیو توسط چه کسی ساخته و وارد شرکت کنترل کیفی شد.
سپس بعد از یک سال پرس و پاسخ و جمع اوری سرنخ به علت نبود مدارک کافی پرونده بسته شد.

خواهشمند است دنبال ویدیو نگردید.
چیزی که تعریف شد واقعی و بسیار فراتر از چیزیست که حس کردید پس برای پیدا کردن ویدیو اصلی و نام اون سوال نفرمایید.
اسم ویدیو و مشخصات ان برای سلامتی روحی شما برای همیشه پنهان خواهد ماند.

 

 

دیدگاه

comment

علی تیرگر

فیلم را یا میتوانیم از گوگل پلی ببینیم یا از اپارات

پاسخ

comment

Nazgol

وییییییی چه باحال بود🙈ترس نداشت که

پاسخ

comment
Nili

کجاش باحال بود اخه ی هفته صبر کن ببین چیکار میکنه باهات😐comment
3379555517

می خوای بترسی سگ خندان رو ببینcomment
فرد

آره بابا ولی خیلی مهربون بودن که برای بچه ها نفرستادندcomment
АААycztgwa

Некероване кохання 14 серія Некероване кохання 14 серія yunb ddnznz Смотреть онлайн сериал Некероване кохання / Любовь без тормозов 14 серия Некероване кохання / Любовь без тормозов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 СЕРИЯ (украина)comment

صادق

نمیشه من باید اون ویدیو رو ببینم تو رو بگو کجا این ویدیو رو پیدا کنم

پاسخ

comment
Golnoosh

توی دارک وب هست ولی باید یه مقدار پول خرج کنیcomment
مریم

تو آپارتم هستش من دیدم از هزار تا آنابل ترسناک. ترهcomment

آرسام

من عاشق فیلم باب اسفنجیم اصلا درک نمیکنم چرا باید یه همچین قسمتی رو ازش بسازن، من مطمئنم که عمدا این فیلم انتخاب شده چون همه مردم با هر سنی میبیننش، واقعا حالم بد شد🙁

پاسخ

comment
اجمد

میگن یک نفر دستکاریش کرده اصلیش نبوده یک نفر تغییرش داده چون قسمت اصلیشو من دیدم(معمولی)دقیقا یک قسمت هست همین شکله ولی مثل همیشه طنزه اون تیکه که پوست یارو کنده میشه در یک قسمت معمولیش هست و ترس توش نیست پس یه نفر تغییرش دادهcomment
آیدا

سلام اصلا این فیلم را کمپانیه باب اسفنجی نساختهcomment

Nazgol

وییییییی چه باحال بود🙈ترس نداشت که

پاسخ

comment

پارسا

من میدونم کجاست

پاسخ

comment
ناشناس

🥺کجاسcomment
پارسا

جان مادرت بگو کجاستcomment
8138291725

اصلی کیفیتش خیلی پایینه من دیدم هیچی نمی فهمیcomment

آرام

من خیلی دوست دارم ویدئو شو ببینم ولی شایدحتما چیز خیلی ترسناکی بوده که انقدر سریع پاکش کردن لطفا کسی نبینه چون به خودتون اسیب میرسونید ❤دوستتون دارم ❤

پاسخ

comment

آرام

من خیلی دوست دارم ویدئو شو ببینم ولی شایدحتما چیز خیلی ترسناکی بوده که انقدر سریع پاکش کردن لطفا کسی نبینه چون به خودتون اسیب میرسونید ❤دوستتون دارم ❤

پاسخ

comment

ناشناس

میخوام ببینمش🥺الان هم دارم تصور می‌کنم. چقد بد بود. ولی ی سوال چرا بعد دیدنش سرم داشت صوت می‌کشید!!؟؟ 😐

پاسخ

comment
ارشیا

خیلی ترسناکه وقتی یکی یه فیلم ترسناک می بینه چیزی رو که دیده یادش نمیرهcomment
ناشناس

خیلی ترسناک بودcomment
8138291725

ترسناک نیستcomment

علی

ببینید اسم اون ویدئو خود کشی اختاپوس هستش ولی ویدئوی اصلی دست پلیس هست و چون خیلی ترسناکه هیچ جا پخش نشده

پاسخ

comment

2020-11-30 10:13:07

Golnoosh

لطفا همه این کامنتو بخونین: بچه ها این فیلم اینقدر بد بوده که در عرض 12 ساعت از کل یوتیوب و اینستاگرام پاک شده اون ویدیو هایی که توی اپاراته فیک هستن و از روی فیلم اصلی خودکشی ساخته شدن ولی نسخه فیک و خیلی عادیش هستن دومین چیز اینه که الان فیلم اصلی فقط توی دارک وب هستش و برای دیدنش حتما باید دست به جیب بشین من فیلمو دیدم واقعا حال به هم زنه اگه روحیتون لطیفه نبینین

پاسخ

comment
نیایش

چقد باید پول بدیم تا ببینیمشcomment
Preacher

الان مثلا خواستی بگی روحیت خیلی قویه ؟؟comment

فیلم را میشه یا از گوگل پلی ببینیم یااز اپارات

فیلم را یا میتوانیم از گوگل پلی ببینیم یا از اپارات

پاسخ

comment

آرسس

داستانس ترسناک بود دیگه فیلمش خیلی ترسناک هست حتما

پاسخ

comment

محدثه

فکر نمیکنم ویدیو مال استودیو اصلی سازنده وباب اسفنجی باشه

پاسخ

comment

صادق

نمیشه من باید اون ویدیو رو ببینم تو رو بگو کجا این ویدیو رو پیدا کنم

پاسخ

comment
Bahar

ببین من خودم اینو خوندم توی اپارات پیداش کردم دقیقا مثل چیزایی بود که اینجا نوشته بود ولی تصا ترسناک نبود و حرکات و اخلاق و رفتار شخصیت ها واقعاتغییر کرده بود توی اپارات میتونی پیداش کنی البته من خودم دیدمش ترسناک نبود ولی ازون جایی که این یارو خودشو کشته لابد یه چیزای بدی هم داشته که توی اپارات سانشور شده،اینم بگم که من خیلی باب اسفنجی میبینم و میدونم همه چیو راجبش من ۱۰۰درصد بهتون قول میدم که اون قسمتی که من دیدم واقعی نبوده وگرنه منم الان خودمو کشته بودمنمایش تمامی دیدگاه ها
کاربر عزیز در صورت عضویت می توانید دیدگاه خود را مطرح نمایید

منتشر شده توسط superEditor Dark
ساخت وب سایت در یک ثانیه با بلومیت!
به راحتی آن را شخصی سازی کنید
ورود

با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

ثبت نام

13

Room 6

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

Amin-Mehdipour

ziROOO

کیرم تو ناموس اونی کع دنبال ومپایره اسکل مشنگ دهنمونو جر دادی

Mobi666

سلام خوش اومدم:]

(:

😂

Zodiac kill

بس کنید دیگه خون آشام چیه ، شورشو دراوردید...تو سن بلوغ لطفا درگیر چیزی نشید و اینقد فیلم ومپایر نبینید ک اخرعاقبتش این بشه ک شما ی چیز بگید بقیه هم توهین کنن ، البته اینکه توهین میکنن احتمالا کار درستیه چون دیگه واقعا از دستتون عاصی شدن😐 یکیش همین ایلار😂

girin_of

سلام کسی داستان ترسناک داره ؟ برای یوتیوب میخوام !

Aylar5

سایت تبدیل به تیمارستان شده😐

Amir 118

سلومم

Amir 118

Amir 118

Amir 118

Amir 118

Amir 118

Amir 118

چطوری باید پیام بدم

Amir 118

Amir 118

منم تازه اومدم

Amir 118

سلاممممممممم

Amir 118

سلام

parsa_

AZOSAKOMAKI

کسی هست تبدیل شده باشه؟

Hasti

سلام مجدد

JAck Asparo

سلام

horror6

slm

هلیا

کسی نیست

هلیا

هلیا

سلام

ناشناس
IP: 5114

نیستی هستی

Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom
پربازدید ترین ها
اتاق قرمز یا رد روم

اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

کتاب ال عزازیل نوشته ابن جوهاش

کتاب ممنوعه! کتاب all-azazel کتاب 500 صفحه‌ای است که بطور کلی توسط موجودی ماورایی نوشته شده است! و حاوی نکات بسیاری درمورد این موجودات است! نام این کتاب "کتاب شیطان" است و در 500 بعداز می

فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما)

فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما) فیلم هزار پای انسانی The Human Centipede یکی از بدترین فیلم های تاریخ سینماست که در سال 2009 برای اولین بار ساخته شد اما به دلیل س?

داستان ترسناک یک حمام معمولی

داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

لیست فیلم های ممنوعه جهان

لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

شعر نفرین شده جهنم تومینو

شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

راز عدد 241543903

?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

چند طلسم تبدیل شدن ب خون اشام

ومپایر(خون اشام)??‍♂️ ام در افسانه‌ها و فرهنگ فولکلوریک مردم اروپا . آسیا و امریکا موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه خود از خون انسان ها مے‌

فیلمی از عروسک لولیتا

فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp

سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp eMp: سایت شرکت احساسی sentimentalcorp یک وب سایت راز آلود است که توسط سرور خود در اسپانیا کنترل می شود این سایت متعلق به رندی پروزاک بوده و حالتی راز

خانه اجنه در کلاردشت

خانه اجنه در کلاردشت horror6: ویلای متروکه در کلاردشت که تمامی پنجره های آن با یکدیگر متفاوت هست و ساکنین می گویند که این خانه ارواح یک شبه ساخته شده است درب این ویلای متروکه در کلا?

مسترس و اسلیو چیست؟

مسترس و اسلیو چیست؟ میسترس (Mistress) كه مونث كلمه ی میستر (Mister) است به معنای ارباب یا الهه خانم به كار می رود. میسترش خانمی است كه تمایل به آزار و اذیت دیگر انسان ها و بخصوص مردان دارد

فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

تئوری عجیب انیمیشن توپولو ها

تئوری عجیب انیمیشن توپولو ها انیمیشن توپولو ها (Teletubbies) مجموعه برنامه کودکی بود که در 120 کشور به نمایش درومد و به بیش از 45 زبان دوبله شد که در ایران با نام توپولوها شناخته میشه، ب?


# پربازدید های امروز
#کتاب ال عزازیل نوشته ابن جوهاش
#چند طلسم تبدیل شدن ب خون اشام
#داستان ترسناک زن افغان
#لیست فیلم های ممنوعه جهان
#نقد فیلم غیر متعارف سالو یا 120 روز در سودوم
مطالب مرتبط
نفرین دیزنی‌لند‌

نفرین دیزنی‌لند   زمانی که کارتون های دیزنی لند به اوج شهرت رسیده بود تولید کارتون خیلی بیشتر شده بود رئیس کمپانی تصمیم گرفت که یک جایی پیدا کنه که یک ساختمون بزرگ یا شهر...

داستان اصلی انیمیشن علاءالدین

 داستان اصلی : کاظم (Cassim) تکه تکه می شود. حتما می پرسید که کاظم دیگر کیست؟ کاظم پدر علاءالدین در سومین فیلم ویدئویی علاءالدین به نام علاءالدین و شاه دزدان، از تولیدات کمپانی د...

ناگفته های عروسک هلو کیتی

ناگفته های عروسک هلو کیتی تحسین: هلو کیتی (Hello Kitty) با نام کامل کیتی وایت شخصیت تخیلی شرکت ژاپنی سانیرو است که توسط یاکو شیمیزو و در قالب یک گربهٔ بابتیل ژاپنی طراحی شده‌ است اولی...

داستان ترسناک فینیس و فرب

داستان ترسناک فینیس و فرب abiii: خب فینیس و فرب اسم یه کارتون هست درباره دوتا پسر که در تعطیلات تابستونی توی حیاط پشتیشون کارهای فوق العاده ای میکنن مثل ساختن کارخونه اسباب بازی، ?...

فکت انیمیشن

? #فکت‌انیمیشن شخصیت‌های"وینی‌پو"بر اساس ناهنجاری‌های روانی ساخته شده!خرس پرخوری‌عصبی،خوک اضطراب،الاغ افسردگی، ببر بیش‌فعالی،پسر تصور میکند اسباب‌بازی‌ها حرف میزنن...

خودکشی اختاپوس در انیمیشن باب اسفنجی

من همراه پنج نفر دیگه شیفت شب کنترل کیفی شرکت انیمیشن سازی بزرگی بودیم که جایز نیست به خاطر یه سری مساعل اسمشونو بیارم. کار من همراه با دوستان این بود که قسمت ها و اپیزود هایی که ...

انیمیشن ترسناک Monster House 2006 (خانه هیولا)

انیمیشن ترسناک Monster House 2006 (خانه هیولا)   ژانر : انیمیشن / کمدی / خانوادگی زمان : 91 دقیقه زبان : انگلیسی و دوبله فارسی محصول : امریکا کارگردان : Gil Kenan ستارگان : Mitchel Musso, Sa...

راز خودکشی میکی موس

راز خودکشی میکی موس یکی از بحث بر انگیز ترین قسمت های انیمیشن جذاب و معروف میکی موس قسمت خودکشی میکی است که بسیاری ادعا میکنند که این قسمت شیطانی بوده و در لیست عجیب ترین کلیپ ...

برچسب
#خودکشی اختاپوس در کارتون باب اسفنجی
#خودکشی اختاپوس
#محتوا ترسناک
#سایت ترسناک
#ترسناک
#غذا برای روباه
#foodforfox
دسته
داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
یوفو (فرا زمینی ها)
بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
افراد (انسان های خاص)
حیوانات (جانداران ترسناک)
پرونده های ترسناک (جنایت های جهان)
مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
جنگ و جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
فضا (عجایب اسمان)
شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
اسرار و رموز (جهان پنهان)
حوادث (رخداد های ترسناک)
کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
جالب (مطالب جالب توجه)
مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
ماورا الطبیعه (ارواح)
تسخیر شده گان (اجنه)
اطلاعات عمومی (دانستنیها)
شکنجه و بردگی (سلطه پذیر)
برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
تصاویر (تصویر های ترسناک)
فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
عجیب (عجایب جهان)
ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
view:10838
today: 0
تبلیغ