داستان ترسناک یال اسب سیاه

داستان ترسناک یال اسب سیاه

داستان ترسناک یال اسب سیاه
date: 2019-06-21 11:59:53
 • view: 5323 today: 1
 • داستان ترسناک یال اسب سیاه

  داستان ترسناک یال اسب سیاه
  horror6: درودبرشما..خونه مایه خونه خیلی قدیمی دویست سیصدساله وتوی محله خیلی قدیمی شهرمونه وتقریبا همه خونه ها داستانهای واقعی وشایعه ای از برخورد با موجودات غیرار گانیک دارن.ماهمیشه ازقدیم اسب داشتیم وداریم. سال پنجا وپنج‌پدرم یه اسب نریان سیاه اسپانیایی فوق العاده زیبا که یال ودمش خیلی پرپشت وبلند‌وخودش هم خیلی قوی وخوش هیکل بودخرید‌واینقدر زیبا وباابهت بودکه چشم هربیننده ای را خیره میکرد.مایه میراخورداشتیم که اسبهارا تیمارمیکرد.وقتی این اسب را خریدیم زنش مریض بود ویکماه نیومد.من بچه هفت هشت ساله بودم وازبچگی روی زین بزرگ‌شدم وعاشق اسبها هستم.به جای اون نگهداری اسبهارا به عهده گرفتم.روز سومی که اسب سیاه که اسمش رعد بود رااوردیم صبح زود زمستانی رفتم تا قبل ازمدرسه بهشون غذابدم وتیمارشون کنم به محض ورودازتعجب چشمهام بازموند موهای دم ویال اسب را به طرز شگفت انگیز وخیلی زیبایی بافته بودند واینقدر ریزبافت ودقیق بودکه محال بود با دست وبدون ابزاردقیق وماشین مخصوص بشه اینجوری وبا این دقت اون هم یه شب تا صبح اینجوری بافته بشه.من فکرکردم شاید کار خواهرهای بزرگترمه که روزی کع اسب اومد با دخترهای فامیل بهم میگفتند موهاشو ببافیم خیلی قشنگ‌میشه ولی اخه دوتا دخترنوجوان‌چطورممکن بود شب تا صبح اونم‌توی اصطبل قدیمی ونیمه تاریک اینکارو بکنند. بعداز تموم شدن کارم اومدم وسرمیزصبحانه از خواهرهام بخاطر هنرشون وزحمتشون تشکرکردم که با تعجب بهم نگاه میکردند ونمیفهمیدند چی میگم.بعدازکلی قسم‌وایه وانکاراونها همراه با زنده یادها پدر ومادرم وخواهرهام به اصطبل رفتیم واونها هم بشدت ازین هنر زیبا تعجب کردند‌ومتحیرشدندکه کی ممکنه اینکارو‌کرده باشه.البته متوجه تغییر حالت چهره پدرم شدیم که یواشکی مادرمو به یه گوشه کشید وپچ‌پچ‌کردند‌ومادرم یه دفعه جلو‌جیغ زدنش راگرفت وما نگرانی به ماها نگاه میکرد..بعد من رفتم مدرسه ویکی دوروز موهای بافته اش نقل مجلس محله ودوستانمون شد.تا یه روز صسبح که رفتم‌ودیدم‌مو‌هاشو صاف کردند‌وانگارساعتها با حوصله برس کشیدندمن‌که دیگه اعصابم خردشده بود دادوبیدادکردم‌که چرا به اسبم دست زدند وکی بافته هاشو بازکرده..پدرم گفت کاراهل خونه نیست فکرکن‌من اینکارو‌کردم اونم‌من بافته بودم‌که توراسورپریزکنم..من باوجودی که ته دلم‌میدونستم ممکن نیست کارپدرم باشه چیزی نگفتم‌ودیگه دنبال نکردم. مدتها خبری نبود تابستان بعدا یک روزکه دوباره موها ویالهای اسب اینبارباطرح ومدل دیگه بافته شدوزن فضول همسایمون که گویا از زن میراخور شنیده بود‌چه اتفاقی افتاده ومحله را پرکردوبچه ها به گوش من هم رسوندند که ازمابهترون موهای اسبتو‌میبافند.من یکم ترسیدم‌ولی باورنکردم‌وازپدرم پرسیدم‌واون هم چون دوست نداشت ممابا دروغ بزرگ بشیم اول ازینکه بهم دروغ گفته بودعذرخپاهی کرد بعد هم‌گفت نترسید‌کاری به ماها ندارند. اونها به اسبها وحیوانات چهارپاعلاقه دارند وازین اسب خوششون‌اومده وباهاش سرگرمند من بااینکه ازخرافات متنفرم‌ولی لاجرم بایه دعانویس خبره حرف زدم واونم‌گفت تازمانی که شمااذیتشون‌نکنید کاریتون ندارند ومنبع خیروبرکت هم هستندوفقط توی همین اصطبلند وبا بقیه خونه کاری ندارند..ازاون به بعد دیگه اتفاق خاصی نیفتاده ولی تقریبا همیشه حضورشون را حس میکنم وگاهی که میرم توی اصطبل حس میکنم کسانی اونجا حضوردارندولی هیچ‌مشکل یا اصطکاکی باهم نداشتیم جزاینکه گاهی سگهام که به اصطبل میاندبشدت عصبی میشند وبسمت درودیوارپارس میکنند.  
  ایجاد مقاله
  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  comment

  جواد

  نکبت با دعا نویس باشه به تو چه یا نخون یا میخوری زر نزن

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  Big Fish

  یه فیلم برا این ساخته بودن :| made in iran

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  کاربر

  بازهم داستانت بادعانویس تموم شد..

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  ناشناس

  ی کمک کنید بگید چکار کنم خیلی میترسم کا اتفاقی بیوفته

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  Mra

  سلام من خودم هم یه اسب ابرش داشتم همیشه صبح که میرفتم میدیدم یالهاشو بافتن هرکی بود خیلی دقیق میبافت . منم همیشه گله داشتم و یه 3 الی 4 ساعتی طول میکشید که گره هارو باز کنم. ولی دباره فرداش هم دمش هم یالهاشو بافته بودن.این درخالیه که اسبه وحشی بود و اصلا و ابدا نمیشد دست به دمش زد.این که میگی جن بوده رو قبول ندارم چون از لحاظ علمی جن وجود نداره. ولی یه علتی داره اخرش

  پاسخ

  ارسال شد
  comment
  محمد ر

  دوست عزیز جن وجود داره حتی توی قرآن هم ازشون اسم برده شده وازنظر علمی هم شما یکم در مورد علم متا فیزیک تحقیق کنید می فهمید که وجود دارن  comment
  TINA

  خفه شو لطفا

  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  مهدی

  من خودم یه مادیون داشتم یه روز یالش پل شده بود خیلی قشنگ یال هاش رو باز کردم فرداش دوباره یالاش پل شده بودن یالاش رو بریم تو اون جایی که بود کنارش یه گاو بود چند سال کنار هم بودند بعد اینکه بریدمشون صبحش گاو مرد به یه کی از هم روستایی هامون که سن زیادی داشت پرسیدم گفت که اون اسب جن به یالش علاقه داشته پس نباید یالاش رو میبریدی

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  مهدی

  من خودم یه مادیون داشتم یه روز یالش پل شده بود خیلی قشنگ یال هاش رو باز کردم فرداش دوباره یالاش پل شده بودن یالاش رو بریم تو اون جایی که بود کنارش یه گاو بود چند سال کنار هم بودند بعد اینکه بریدمشون صبحش گاو مرد به یه کی از هم روستایی هامون که سن زیادی داشت پرسیدم گفت که اون اسب جن به یالش علاقه داشته پس نباید یالاش رو میبریدی

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  ناشناس

  سلام من ی اسب مادیون دارم اسمش رعد هست کره ش ی ۱۰ روزی هست دنیا اومده شب دنیا اومد بعد ما ساعت ۴ اومدیم خونه روز بعد رفتیم دیدیم یالش بافته شده یکم ترسیدیم ولی کاری نکردیم چند روز بعد یکی از کله گیر ها که برای ی نر بود گم شده بود خیلی دنبالش گشتیم اما نبود خلاصه الان ۳ تا بافت هست روب یالش اما اخلاقش با بابام خوبه الان هم صبحی ساعت ۹ بردنش کوار برای کشش دوباره خیلی میترسم که اتفاقی برای بقیه اسب ها بیوفته

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  A

  منم دوتا اسب دارم یبار دیدم خیلی بی حالن ولشون کردم تا یکم بدون همیشه وقتی ولشون میکردم برمیگشتن ولی ایندفعه خیلی طول کشید تا پیداشون کردیم بعد از اون روز دیگه مثل قبل نبودن وحشی شده بودن دیگه هیچکدوم نه من نه بابام نمیتونسیمزورش کنیم الان این داستان رو خوندم و یادم افتاد که اسبم یبار جلوی موهای یالش که میاد تو صورتش کنده شده بود بابام گفت شاید خورده به دیوارهای اصطبل ولی من هرچی گشتم ندیدم.الان که این داستان رو خوندم گفتم لابد این اتفاق افتاده

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  ناشناس

  سلام بازم منم دیروز دیدم که جلوی موی یکی از اسب ها کنده شده

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  comment

  2020-05-19 04:19:33

  TINA

  همه اسب دار شدن

  پاسخ

  ارسال شد


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد

  Confirmed By admin jaber
  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  14

  Room 6

  TINA

  سروشا هلاک شد

  TINA

  سروشااااااااااا

  Soorousha

  تینااااا

  Sabet

  بسه دیگه اینجا رو سیاسی نکنیم 😂😂😂

  Sabet

  چون این فرمایشاتش واسه مردها بود نع زندها😂😂

  Sabet

  بعد این همه استادیوم ومیدون بزرگ ازادی .یارو مستقیم میره بهشت زهرا

  Sabet

  اب وبرق و وحمل نقل مجانی که مردها لازم ندارن 😂 واقعا نفهمیدین

  Sabet

  درضمن خمینی به هر حرفی ک زده عمل مرده

  Sabet

  خدا کنه یه جرقه ایی بشه ،تا ما حداقل حقوق اولیه امون برسیم

  Sabet

  سلام، اگه این وضعیت ادامه دار بشه وبدتر هم بشه ،ملت داغون میشن

  Soorousha

  Tinaaaaaa

  Horror Book

  😁

  Yoha

  ایران اگه تا چند ساله دیگه همینجوری بشه مردم از قحطی میمیرن

  Yoha

  اون موقعی حجاب آزاد بود هر کی میخواست داشت هر کی که دوست نداش نمیپوشید

  Yoha

  😂😂😂

  Yoha

  روحانی میگه الان ما از همه نظر با آلمان یکی هستیم

  Yoha

  بعد یک عده نفهم میگن جانم فدای رهبر

  Yoha

  مردمی که رو گاز خوابیدن دارن از بدبختی و گشنگی میمیرن

  Yoha

  تازه دارن تاریخمون رو داغون میکنن تو موزه انگایسی که یک تیکه از مجسمه های تخت جمشید توشه از دیویست متری نمیتونی ببینی یه عالمه دستگاه دارن که اونا خراب نشن بعد اینجا همینطوری گذاشتن روی یه میز و اسمشو گذاشتن روش هر کی بخواد میزاره زیر بغلشو الفرار

  Yoha

  مردم همه بی فرهنگ شدن

  Yoha

  ولی کسی که ادعارمیکرد گاز و آب و برق قراره مجانی بشه اومد رید به کشور و فرهنگ و تاریخمون😐😐😐

  Yoha

  پول ما عین دلار بود همه جا کار میکرد

  Yoha

  مشهد سیتی سال ۲۵۵۰ شاهنشاهی

  Yoha

  مشهد میشد مشهد سیتی

  Yoha

  اگه شاه نمیرفت ما تو کل دنیا قوی بودیم

  Yoha

  زندگیمون عین آمریکایی ها بود

  Yoha

  ایرانی ها در سال ۵۷ خودکشی دست جمعی کردن😐

  Yoha

  همه ی این ویژگی هایی که گفتی مخصوص یک ایرانیه😁

  Sabet

  من رفتم یوتیوب😄

  Sabet

  با خیال وقصه نمیشه شکمتو سیر نگهداری ،

  Sabet

  چون وقتی همه امیدت به کسی باشه واونم شونه خالی کنه ،تو دردسر میفتی

  Sabet

  سعی کن پس انداز کنی یه سرمایه جور کنی ،و امیدم به کسی نداشته باشی

  Sabet

  خلاصه ک تا هنوز بدبختی پشت بدبختی تا وقت داری ،تا شانس داری

  Sabet

  ازدواج کردم ،دستم خالی شد ،یهو پشتم خالی شد .....

  Sabet

  من به شخصه یه خرحمالیهایی کردم وبازم عقب موندم بدهکار شدم.....

  Sabet

  اولا اینجا ایرانه دوما نابرده رنج گنج میسر نمیشه

  Sabet

  سعی کن با رویا زندگی نکنی

  Sabet

  Sabet

  Sabet

  این نویسندگی برات نون اب نمیشه

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom
  Best Views
  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما)

  فیلم هزار پای انسانی (بدترین فیلم های تاریخ سینما) فیلم هزار پای انسانی The Human Centipede یکی از بدترین فیلم های تاریخ سینماست که در سال 2009 برای اولین بار ساخته شد اما به دلیل س?

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp

  سایت راز آلود و عجیبی به نام sentimentalcorp eMp: سایت شرکت احساسی sentimentalcorp یک وب سایت راز آلود است که توسط سرور خود در اسپانیا کنترل می شود این سایت متعلق به رندی پروزاک بوده و حالتی راز

  فیلمی از عروسک لولیتا

  فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  فیلم ترسناک Hounds of Love 2016

  از نقطه ضعف هایشان برای ایجاد شکافی میان آنها استفاده کند تا بتواند جان سالم بدر ببرد…  

  خانه اجنه در کلاردشت

  خانه اجنه در کلاردشت horror6: ویلای متروکه در کلاردشت که تمامی پنجره های آن با یکدیگر متفاوت هست و ساکنین می گویند که این خانه ارواح یک شبه ساخته شده است درب این ویلای متروکه در کلا?

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا


  Today Show#
  #داستان ترسناک یک حمام معمولی
  #فیلم ترسناک Nagina 1986 (ملکه مارها)
  #فیلم ترسناک Hounds of Love 2016
  #فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)
  #درگاه دارک وب
  Related Posts
  داستان ترسناک روح دختر بچه

  ساعت حدود دو نیمه شب بود و من که تازه از مهمانی دوستم آمده بودم، مشغول رانندگی به سمت خانه بودم. من در «بیگو» واقع در شمال جزیره «گوام» زندگی می کنم. از آنجایی که به شد...

  داستان ترسناک احضار شاه پریون

  باسلام به علاقه مندان به ماورا من پریا هستم و میخواهم یکی دیگر از تجارب خودمو با شما به اشتراک بزارم. کلاس اول راهنمایی بودم که روزی پدرم عصر به خونه اومد و یک کتاب دستش بود. ما ...

  داستان ترسناک زن قابله و نوزاد جن

  داستان ترسناک زن قابله و نوزاد جن horror6: این ماجرایی که میخوام تعریف کنم اززبون مادربزرگ پدرم هستش و اتفاقیه که واسش افتاده به واسطه شغلش که قابله بودن:صبح زود بود که دیدم یکی دار...

  داستان مواجه با آل

  خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برای یک خانم مسن بود که حدودا هفت هشت سال پیش با مادرم سلام و علیک داشت و رفت و امد خانوادگی داشتیم و تقریبا همسایه ی ما میشد یک روز تو خونه نش...

  پیرزن عجیب

  سلام قضیه ای که میخوام براتون تعریف کنم حدود 2، 3سال پیش اتفاق افتاده ومن اون موقع11 سالم بود،ما یه خونه توی اصفهان داریم که خیلی قدیمیه و هرسال برای تفریح میریم اونجا.یه شب که تو...

  داستان ترسناک درخت زالزالک

  سلام به همگی چند سال پیش اخرهای تابستون بود قرار شد برای تعطیلات بریم پیش خاله و دایی هام که تو یکی از شهرهای شمالی ساکن بودن همه چیزمون رو فراهم کردیم و به را...

  داستان ترسناک وصیت ناتمام

  داستان ترسناک وصیت ناتمام سلام تا حالا به کسی این داستان رو نگفتم اما دوست دارم که شما هم در سایتتون بزارید . مادربزرگی داشتم که واقعا فرشته ای بود روی زمین که نه تنها نوه هاش و ب...

  داستان ترسناک خانه وحشت

  داستان ترسناک خانه وحشت ebon: من کارمند یه شرکت مهندسی بودم . فردی مجرد با کلی کار در شرکت مهندسی. خانه ایی داشتم تک مرتبه با مادرم در ان جا زندگی میکردم که بعد روزها مادرم دار فانی ...

  Tags
  #foodforfox
  #غذا برای روباه
  #خوراکی برای روباه
  #فود فور فاکس
  #اسرار ترسناک
  #بررسی اتفاقات عجیب و ترسناک
  #داستان ترسناک یال اسب سیاه
  Categories
  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  پرونده های ترسناک (جنایت های جهان)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ و جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  شکنجه و بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)
  تبلیغ
  Magic

  11 نیاز به رتبه

  font Lora_on

  13 نیاز به رتبه

  font Anton_on

  نیاز به رتبه 16

  font Mukta_on

  نیاز به رتبه 20

  font Cairo_on

  نیاز به رتبه 24

  font Almarai_on

  نیاز به رتبه 32

  font Stylish_on

  نیاز به رتبه 40

  font Nosifer_on
  راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو