Coin: 0

UserBar Army

غیر فعال
UserBar Army
Cost: $30
Rank: 2
تغییر userbar ، یک قسمت که در بیشتر بخش های سایت همراه شما است می تواند بسیار جذاب باشد این افزونه قادر است تا userbar را با چند کاور زیبا در دید کاربر جذاب تر کند.
Rank 2

UserBar Wallpaper

غیر فعال
UserBar Wallpaper
Cost: $60
Rank: 5
تغییر userbar ، یک قسمت که در بیشتر بخش های سایت همراه شما است می تواند بسیار جذاب باشد این افزونه قادر است تا userbar را با چند کاور زیبا در دید کاربر جذاب تر کند.
Rank 5

UserBar Light

غیر فعال
UserBar Light
Cost: $80
Rank: 12
این افزونه باعث می شود تا userbar تا زمانی که فراخوانی نشود در دید نباشد
Rank 12

Theme Army

غیر فعال
Theme Army
Cost: $180
Rank: 20
تغییر بخشی از قالب سایت با پوشش ارتشی
Rank 20

Pack 2

غیر فعال
Pack 2
Cost: $10
Rank: 13
پکیجی شامل ابجکت های مختلف برای استفاده در پروفایل
Rank 13

Theme darkness

غیر فعال
Theme darkness
Cost: $100
Rank: 20
تغییر قالب سایت به نمایی پارچه ایی
Rank 20

Pack 3

غیر فعال
Pack 3
Cost: $56
Rank: 22
پکیجی شامل موارد جدید برای اضافه کردن به پروفایل
Rank 22

Enthusiasm UserBar

غیر فعال
Enthusiasm UserBar
Cost: $60
Rank: 27
userbar حرفه ایی
Rank 27

Shocking Pack2

غیر فعال
Shocking Pack2
Cost: $60
Rank: 36
با کمک این افزونه می توانید به کاربر های دیگر که وارد پروفایل شما می شوند شوک وارد نمایید
Rank 36

Background Color

غیر فعال
Background Color
Cost: $50
Rank: 34
قرار دادن رنگ های زیبا در پس زمینه سایت
Rank 34

Background Cover

غیر فعال
Background Cover
Cost: $50
Rank: 104
قرار دادن کاور های زیبا در پس زمینه سایت
Rank 104

Background Cover2

غیر فعال
Background Cover2
Cost: $30
Rank: 30
کاور پس زمینه با حالات زیبا
Rank 30

Background Your System Image

غیر فعال
Background Your System Image
Cost: $130
Rank: 12
کاور پس زمینه عکس پروفایل شما
Rank 12

Animation

غیر فعال
Animation
Cost: $430
Rank: 12
قرار دادن انیمیشن های مختلف در پروفایل
Rank 12

Mirror Post Box

غیر فعال
Mirror Post Box
Cost: $90
Rank: 10
تغییر حالت و قالب باکس مطالب
Rank 10

Author Box

غیر فعال
Author Box
Cost: $30
Rank: 30
کاور پس زمینه با حالات زیبا
Rank 30

article plug

غیر فعال
article plug
Cost: $390
Rank: 3
با استفاده از این افزونه قادر خواهید بود مطالب خود را برای کاربران شخصی سازی نمایید
Rank 3

Magic

11 نیاز به رتبه

font Lora_on

13 نیاز به رتبه

font Anton_on

نیاز به رتبه 16

font Mukta_on

نیاز به رتبه 20

font Cairo_on

نیاز به رتبه 24

font Almarai_on

نیاز به رتبه 32

font Stylish_on

نیاز به رتبه 40

font Nosifer_on
راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو