Ara6.1431

تعداد مطالب 4

تعداد مطلب کوتاه 2

ایجاد مطلب ایجاد مطلب کوتاه

Ara6.1431

https://dl.bluemute.ir/fox_theme/foodforfox/2022-01-08/Foodforfox_1542660651_2022-01-08-14-03-39.jpeg

اصغرقاتل

پس از کشتن بیش از 30 انسان، وقتی او را برای اعدام می‌بردند، معترض بود. می‌گفت: «من فقط چند نفر مجهول‌الهویه را کشته‌ام و شما مرا برای خاطر این اشخاص ولگرد می‌کشید؟ من که شخص حسا...

ادامه مطلب

Ara6.1431

https://dl.bluemute.ir/fox_theme/foodforfox/2022-01-08/Foodforfox_1877183046_2022-01-08-14-20-44.jpeg

قتل ،تجاوزوگروگانگیری درخانهٔ وحشت تهران

دختر جوان حدودا ۲۱ساله بود و وقتی پلیس را دید سراسیمه گفت که سعید آنها را زندانی کرده است. ماجرا عجیب به‌نظر می‌رسید و مأموران وقتی وارد اتاق خواب شدند صداهایی از داخل کمد دیوا...

ادامه مطلب

Ara6.1431

https://dl.bluemute.ir/fox_theme/foodforfox/2022-01-08/Foodforfox_91481557_2022-01-08-07-43-32.jpeg

کشتن شوهر ودفن کردن دراتاق خواب

زن جوان پس از قتل همسرش، جسد او را با نمک مومیایی کرد. او با حفر قبری در اتاق خواب جسد را در آن دفن و 15 ماه در کنار قبر زندگی کرد.به گزارش «شایانیوز» به نقل از رکنا؛ خواهر این مرد در...

ادامه مطلب

Ara6.1431

https://dl.bluemute.ir/fox_theme/foodforfox/2022-01-08/Foodforfox_1342662018_2022-01-08-14-30-28.jpeg

افتادن کودک درچاه عمیق

بعدتوهرکه مرادید....تورانفرین کرد?...

ادامه مطلب