محمد ر

تعداد مطالب 1

تعداد مطلب کوتاه 1

ایجاد مطلب ایجاد مطلب کوتاه

محمد ر

https://dl.bluemute.ir/fox_theme/foodforfox/classic/postimages/خرابه جن زده_foodforfox_2020-11-17-14-03_22.jpeg

خرابه جن زده

سلام من می خوام اولین داستانم رو برای شما بنویسم پس اگه مشکلی داشت ببخشید خب بریم سراغ داستان و بگم این داستان وا قعی نیست  منو چند تا از دوستام یه گروه داریم که همه کار می کنیم...

ادامه مطلب