آیا ایت الله بهجت چشم برزخی داشت؟

آیا ایت الله بهجت چشم برزخی داشت؟

191 total views, no views today

191 total views, no views today آیا ایت الله بهجت چشم برزخی داشت؟ یک فرد تنها: نخست باید دانست که در اصطلاح فلسفه، کلام و عرفان، عالم برزخ، عالمی فراتر از عالم دنیاست؛ از این رو، به هر مقدار ما از دل بستگی و وابستگی به دنیا و مادیات دور شویم، به عالم مافوق آن، بیشتر […]