دسته ها

ریاضت کشیدن (احضار جن)">
ریاضت کشیدن (احضار جن)

Jaber

2019-10-31
 • 291 بازدید
  • ریاضت کشیدن (احضار جن)

   ریاضت کشیدن (احضار جن) در این مقاله قصد داریم بحثی فراطبیعی و عجیب داشته باشیم انتظار ما این است که یا اصلا نخوانید! یا اگر خواندید تا انتها با ما همراه باشید. ریاضت در لغت عرب به معنی تمرین و ممارست است و مرتاض یعنی اهل ریاضت؛ یعنی رضایت کش. ریاضیات را هم ...

  READ MORE

  تچ کوانگ دوک - راهبی در آتش">
  تچ کوانگ دوک - راهبی در آتش

  Jaber

  2019-10-28
 • 124 بازدید
  • تچ کوانگ دوک – راهبی در آتش

   تچ کوانگ دوک - راهبی در آتش تچ کوانگ دوک یک راهب بودایی مهایانه ویتنامی بود که در تاریخ 11  ژوئن 1963 میلادی، در اعتراض به آزار و اذیت راهب‌های بودایی توسط دولت نگو دین دیم، در جاده شلوغی در سایگون، خودسوزی نمود و درگذشت. آرامش فوق‌العاده تچ کوانگ دوک در حین سوخته‌شدن، ...

  READ MORE

  ">

  Jaber

  2019-10-21
 • 69 بازدید
  • واپار (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

   واپار (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان) کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر ...

  READ MORE

  فوكالر (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)">
  فوكالر (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

  Jaber

  2019-10-21
 • 46 بازدید
  • فوكالر (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

   فوكالر (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان) کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر ...

  READ MORE

  همه چیز در مورد همزاد">
  همه چیز در مورد همزاد

  عرشیا

  2019-09-01
 • 58 بازدید
  • همه چیز در مورد همزاد

   همه چیز در مورد همزاد عرشیا: آیا انسان ها همزاد (Doppleganger) دارند؟ آیا یک کپی از شما ، یک رونوشت از خود شما وجود دارد که همین الان مشغول خواندن این مقاله همزمان و همگام با شما باشد؟ آیا شخصی دیگر با اینکه نسخه ای از شماست ولی شما نیست، روی سیاره زمین با ...

  READ MORE

  راوم (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)">
  راوم (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

  Jaber

  2019-08-16
 • 22 بازدید
  • راوم (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

   راوم (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان) کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر ...

  READ MORE

  مالفاس (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)">
  مالفاس (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

  Jaber

  2019-08-16
 • 16 بازدید
  • مالفاس (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

   مالفاس (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان) کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر ...

  READ MORE

  گناه خواران">
  گناه خواران

  Jaber

  2019-08-06
 • 56 بازدید
  • گناه خواران

   گناه خواران سال ها قبل، یعنی زمانی حدود سال 1600 میلادی، شغلی عجیب و غریب در بین برخی از مردمان روستایی بریتانیا رایج شد شغلی که تا اوایل قرن بیستم هم از آن چیزهای عجیبی شنیده می شد امروزه نمی دانیم که در گذشته به افرادی که این حرفه را داشتند چه می ...

  READ MORE

  مرتد ، از دین خارج شده">
  مرتد ، از دین خارج شده

  Jaber

  2019-08-05
 • 43 بازدید
  • مرتد ، از دین خارج شده

   مرتد ، از دین خارج شده ارتداد، ابراز و اظهار خروج از دین است، و غالباً به تبلیغ دیگران به خروج از دین می‌انجامد. مجازات مرتد شامل کسى که از دین خارج شده است، ولى آن‌را به دیگران ابراز و اظهار نکرده است نمی‌شود بنابراین، مجازات مرتد به دلیل جرم و گناه اجتماعى ...

  READ MORE

  بدنام ترین جادوگران جهان">
  بدنام ترین جادوگران جهان

  Jaber

  2019-08-03
 • 64 بازدید
  • بدنام ترین جادوگران جهان

   بدنام ترین جادوگران جهان جادو به ترفندهایی گفته می‌شود که برخی افراد انجام داده و می‌توانند از طریق این ترفندها قوانین طبیعت را دور زده و کارهایی خارق‌العاده بروز دهد به فردی که جادو می‌کند جادوگر گفته می‌شود در داستان‌ها، جادوگران می‌توانند افراد را طلسم کنند، جادوهای دیگر را خنثی کنند و در ...

  READ MORE

  چشم سوم ، اسرار درون">
  چشم سوم ، اسرار درون

  Jaber

  2019-08-02
 • 124 بازدید
  • چشم سوم ، اسرار درون

   چشم سوم ، اسرار درون چشم سوم کلمه ای که بارها شنیده ای اما شاید فکر نمی کنید که شما هم آن را داشته باشید از سالهای دور داشتن چشم سوم برای بسیاری از اقوام و فرهنگ ها تا حدی قابل احترام بوده است. امروزه آن را غده صنوبری نیز می نامند اما ...

  READ MORE

  Foodforfox The Scary Website 2019 ©

  loading time : 0٫424 s