306 total views, 2 views today

سالوس (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر پایه متون قدیمی کابالایی یا کیمیاگری عربی بود.

چندین نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که دارای تفاوتهای کم یا زیادی با هم هستند اما بیشتر این نسخ در قرن 14 و 15 نوشته شدند یک نسخه یونانی این کتاب نیز از قرن 15 وجود دارد که نام آن کارهای سحر سلیمان است دو نسخه عبری این کتاب نیز در کتابخانه انگلستان نگهداری می‌شود که مربوط به قرن 16 و 17 است.

در این کتاب شیاطین خبیث (اجنه) که از آغاز خلقت بشر از آسمان به روی زمین سقوط کرده اند معرفی شده اند که تمامی آنها برای انسان مضر بود و هستند اینها همان شیاطینی هستند که به فرمان حضرت سلیمان به غل و زنجیر کشیده شده و پس از مرگ ایشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه کردن انسان ها هستند.

نوزدهمین شیطان

دوک سالوس نوزدهمين شيطاني است كه حضرت سليمان او را به بند كشيد او بسيار شجاع بوده اما در عین حال یکی از حساس ترین شیاطین در این لیست است هميشه او را به شكل سربازي سوار بر تمساح با لباسی زرهی و تاجي بر سر مي بينند برخی اوقات او را به صورت سری شناور و بدون بد مشاهده خواهید کرد او جنگ به وجود می آورد اما عاشق جنگ نیست بلکه او ترجیح می دهد عشق، شهوت، و لذت بردن از جنگ، هرج و مرج و خشونت را تشویق کند او تبحري خاص در ايجاد عشق ميان زنان و مردان دارد.

30 سپاه از شياطين تحت فرمان او هستند علامت و سنبل او بصورت زير است.

منابع قابل استناد: کلید سلیمان

5.0
01
ایجاد مقاله

با ورود به بخش ایجاد مقاله قادر به ثبت و انتشار مطالب ترسناک خود خواهید بود (ضوابط سایت کاربر محور)

در صورتی که این مقاله را مخالف با قوانین جمهوری اسلامی می دانید به ما گزارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.