داستان یاجوج و ماجوج

داستان یاجوج و ماجوج

داستان یاجوج و ماجوج
date: 2018-09-20 12:13:56
 • view: 2814 today: 4
 • داستان یاجوج و ماجوج
  داستان یاجوج و ماجوج
  Amir: نام‌هایی در متون فرجام شناسی ادیانِ یهودیت، مسیحیت و اسلام است، که در کتاب قرآن و تورات از آنها ذکر به عمل آمده‌است. آنها گاه دو شخص، گاه مردمِ دو منطقه، و گاه خود، دو منطقه جغرافیایی اند. در قرآن و در عهد عتیق و کتاب حزقیان نبی (کاهنی از خانواده صادق و از پیامبران بنی اسرائیل بود ) در حوادث آخر الزمان از آنها نام برده شده‌است.

  نام گذاری یأجوج و مأجوج (گاگ و مگاگ)

  ریشه اصلی این واژه مشخص نیست. حرف م در ابتدای مگاگ ممکن است به معنی از باشد. از این رو ممکن است که مگاگ به معنی از گاگ باشد. یأجوج و مأجوج عربی شده یاهونگ و ماهونگ است (به روایت از استاد محمدهادی یوسفی غروی) میتوان گفت: یاجوج و ماجوج به معنی عجیب و غریب می باشد

  کتاب قرآن

  در قرآن در دو سوره از یاجوج و ماجوج سخن به میان آمده‌است، اول در سوره کهف آیات 93 تا 98 ، و دیگربار در سوره انبیاء آیهٔ 96. در سوره کهف داستان فردی درستکار به نام ذوالقرنین مطرح می‌شود که بعد از شنیدن آزار مردم به وسیله یاجوج و ماجوج دیواری از آهن مذاب بین آنها و مردم ایجاد می‌کند؛ ولیکن ذوالقرنین وعده می‌دهد که آن زمان که روز آخر نزدیک شود این دیوار از بین خواهد رفت. گفتند ای ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد می‌کنند آیا مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی گفت آنچه پروردگارم به من در آن تمکن داده بهتر است مرا با نیرویی یاری کنید  میان شما و آنها سدی استوار قرار دهم برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد گفت بدمید تا وقتی که آن را آتش گردانید. گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم [در نتیجه اقوام وحشی] نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند گفت این رحمتی از جانب پروردگار من است و چون وعده پروردگارم فرا رسد آنرا درهم کوبد و وعده پروردگارم حق است و در آن روز آنان را رها می‌کنیم تا موج‌آسا بعضی با برخی درآمیزند و  در صور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد. - سوره کهف، آیه 93–98 در سوره انبیاء مطرح می‌شود که در مورد مردمان شهر خاصی که خداوند آن شهر را نابود کرده‌است ورودشان به آن شهر ممنوع شده‌است. این ممنوعیت تا زمان آزاد شدن یاجوج و ماجوج ادامه خواهد داشت و بعد از آن یاجوج و ماجوج در زمین فساد زیادی برپا خواهند کرد و بر شهری که آن را هلاک کرده‌ایم بازگشتشان حرام است تا وقتی که یاجوج و ماجوج راهشان گشوده شود و آنها از هر پشته‌ای بتازند و وعده حق نزدیک گردد ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده‌اند خیره می‌شود و می‌گویند ای وای بر ما که از این روز در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم. -سوره انبیاء، آیه 96

  کتاب پیدایش

  اولین اشاره به گاگ و مگاگ در کتاب پیدایش و جدول ملتها است. در این قسمت نام 70 بازمانده نوح که در تمامی دنیا پراکنده شدند آمده‌است. نوح سه پسر به نامهای سام ، حام و یافث داشت. مگاگ فرزند دوم یافث است. اینان فرزندان دودمان نوح اند: سام و حام و یافث که پس از طوفان برای هر یک فرزندانی شد، فرزندان یافث عبارت بودند از جومر و مگاگو مادای و باوان و نوبال و ماشک و نبراس. - کتاب پیدایش، فصل 10

  کتاب حزقیال

  نام گاگ و مگاگ مجدداً در کتاب حزقیال  تکرار شده‌است؛ ولیکن در اینجا مگاگ یک محل جغرافیایی و نه یک فرد است. ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج سرزمین ماجوج رئیس روش مشک و توبال، کن، و پیشگویی خود را اعلام بدار و بگو: ای گاگ رئیس روش مشک و توبال، علیه تو برخاستم. - کتاب حزقیال فصل 38 در کتاب حزقیال همراهان گاگ، مشک و توبال، پارس، کوش و پوت هستند. مشک و توبال و گومر و بث توگارما مردمان واقعی سرزمین ترکیه در آن زمان بودند. کوش معمولاً به سودان تصور می‌شود ولی گاهی گفته می‌شود که کوش دیگری در سرزمین پارس نیز وجود داشته‌است. پوت معمولاً به سومالی تصور می‌شود. پارس هم به معنی سرزمین ایران امروزی است. گاگ شکست خورده و در نهایت در دره هامون-گاگ در اسراییل دفن می‌شود.

  مکاشفه یوحنا

  نویسنده مکاشفه یوحنا می‌نویسد که چگونه او در رؤیا شیطان را به همراه گاگ و مگاگ می‌بیند که تمامی ملتهای چهار گوشه زمین را تحت کنترل دارد.وقتی هزار سال تمام شد شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و تمامی ملتهای چهارگوشه دنیا را فریب خواهد داد گاگ و مگاگ و آنها را برای جنگ آماده خواهد کرد. تعداد آنان مانند شن در ساحل دریا خواهد بود.  مکاشفه یوحنا 2 در مکاشفه یوحنا گاگ و مگاگ دارای موقعیت جغرافیایی خاصی نیستند بلکه ملتهای دنیا هستند به صورت یک مجموعه به جنگ با مسیح می‌پردازند.

  حدیث از احل سنت

  ابوسعید خدری می‌گوید: رسول‌الله فرمود: «زیارت بیت الله برای حج و عمره، بعد از خروج یاجوج و ماجوج نیز ادامه خواهد یافت». - صحیح بخاری، 1593 ابوسعید خدری می‌گوید: محمد فرمود: «خداوند متعال می‌فرماید: ای آدم. آدم در جواب می‌گوید: آماده و گوش به فرمان توأم و خیر فقط در دست توست. خداوند خطاب به او می‌فرماید: جهنمیان را جدا کن. می‌گوید: جهنمیان چقدر هستند؟ می‌فرماید: از هر هزار نفر، نه صد و نود و نه نفر. با شنیدن این سخن، کودک، پیر می‌شود و همة زنان باردار، سقط جنین می‌کنند و مردمان را مست می‌بینی ولی مست نیسند بلکه عذاب خدا، شدید است» صحابه پرسیدند: آن یک نفر، از میان ما چه کسی است؟ فرمود: «خوشحال باشید. زیرا یک نفر از شما و هزار نفر از یأجوج و مأجوج به دوزخ می‌رود». سپس افزود: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، امیدوارم که یک چهارم بهشتیان، شما باشید». ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود: «امیدوارم یک سوم بهشتیان، شما باشید». ما تکبیر گفتیم. سپس فرمود: «امیدوارم نصف اهل بهشت، شما باشید». باز هم ما تکبیر گفتیم. بعد از آن، فرمود: «شما در میان مردم، مانند موی سیاهی هستید که بر پوست گاو سفیدی باشد یا مانند موی سفیدی هستید که بر پوست گاو سیاهی باشد». - صحیح بخاری، 3348 زینب دختر حجش همسر رسول خدا می‌گوید: نبی اکرم وحشت زده، وارد خانه شد و می‌گفت: «لا إله إلا الله، وای بر عرب از شری که به آنان، نزدیک شده‌است». و در حالی که انگشت شست و سبابه اش را بصورت حلقه درآورده بود، افزود: «امروز، این اندازه از سد یأجوج و مأجوج، باز شده‌است». زینب می‌گوید: گفتم: ای رسول خدا! آیا ما نابود می‌شویم در حالی که افراد نیکوکار در میان ما وجود دارند؟ فرمود: «بلی، هنگامی که فسق و فجور زیاد شود»

  در متن های تاریخی

  در قرن اول میلادی تاریخدان یهودی یوسفوس فلاویوس(تاریخ نگار یهودی ) از قوم سکاها( دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین ایرانی تبار بودند که قدمتشان به پیش ازهخامنشیان برمی‌گردد ) با نام گاگ و مگاگ در روسیه نام برده‌است. یوسفیوس نوشته‌است که اسکندر مقدونی گاگ و مگاگ را در پشت کوه‌های قفقاز به وسیله دیوارهای آهنین زندانی کرده‌است. این دیوار در گرجستانقرار دارد. بعضی پادشاهان گرجی خود را محافظ دروازه گاگ و مگاگ می‌دانستند. همچنین امبروس(قدیس مسیحی و اسقف اعضم میلان بود) از گوت‌ها به عنوان گاگ یاد می‌کرد. جروم( کشیش) آنها را سکاها(دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین ایرانی تبار بودند که قدمتشان به پیش ازهخامنشیان برمی‌گردد ) می‌دانست وژوردانس( تاریخ نگار )در اثر مهم خود گتیکا، اقوام سکاها،آمازون ها ( نام قبیله‌ای از زنان جنگجو یونانی است که هیچ مردی را به جمع خود راه نمی‌دادند) و گوت‌ها را یکی می‌دانست. در بعضی متون تاریخی از قوم خزر به عنوان گاگ و مگاگ نام برده شده‌است. در کتاب اکسپوزیسو ماتیام اوانجلیستام نوشته شده در قرن نهم میلادی توسط کریستیان استاولوت از قوم خزر به عنوان گاگ و مگاگ نام برده شده‌است که «ختنه شده و از قوانین یهودی تبعیت می‌کنند». در قرن ۱۴ میلادی ابن کثیر (دانشمند سنی) نیز یاجوج و ماجوج را با قوم خزر یکی دانسته‌است. بر اساس داستانها شاه خزرها جوزف ادعا می‌کرد که از نسل برادر زاده مگاگ توگارما است. در بعضی متون تاریخی از قوم مغول به عنوان قوم گاگ و مگاگ نام برده شده‌است. در متون تاریخی آلمانی ذکر شده‌است که در روزهای آخر گروهی یهودی قرمز به اروپا حمله می‌کنند. این گروه معمولاً به عنوان یهودیان اروپای شرقی و ترکان عثمانی در نظر گرفته می‌شوند. البته آنچه روایات اسلام بیان می‌کند هیچ‌کدام از موارد بالا نیست!

  در فرهنگ انگلستان

  با وجود اینکه گاگ و مگاگ در کتاب مقدس دارای بعد منفی هستند شهرداران محله شهر لندن در مراسم سنتی خود از تصاویر آنان استفاده می‌کنند. بر اساس سنت گاگ و مگاگ محافظین محله شهر لندن هستند. این مراسم همه ساله در دومین شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود. همچنین در سه مایلی جنوب کمبریج کوهی به اسم گاگ و مگاگ وجود دارد.

  ایجاد مقاله

  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  مرجان


  ببنید پیامبر هم اون زمان گفته یه مقدار از دروازه و سد بین دنیای ما و شیاطین باز شده ،الان هم اون دروازه بیشتر باز شده و جادوگران اعظم یهودی خصوصا قرنهاست که دارن تلاش میکنن برای باز شدن این مرز و یکی از راههای باز شدن این سد انرژی منفی هست که از گناهان انسان ساطع و پخش میشه. انگلیس هم برای این از تصاویر این گاگ و مگاگ استفاده می‌کنه و اونا رو محافظ شهر لندن میتونن چون انگلیس به شدت از جادو و طلسم استفاده میکنن . انگلیس بزرگترین جادوگران رو داره و اکثر کتابهای جادو و طلسم و احضارات دنیا رو به دست آوردن و پیش خودشون نگه داشتن و استفاده هم میکنن از این کتابها.


  شما عضو وبگاه نیستید!

  علی ص


  واقعا من فک میکردم هندوها وپاکستانی ها جادو زیادمیکنندفاک براونا??


  شما عضو وبگاه نیستید!

  2020-03-02 01:21:34

  Soorousha


  البته انگلیس ها نسبت به يهوديان و آفریقایی‌ها و حتی هندوها کمتر از طلسم و جادو استفاده می‌کنن، ارتش اسرائیل که علناً میگه ما تو جنگ‌هامون از روش ذهن‌خوانی فرمانده‌های ارتش مقابل استفاده میکنیم، که قطعاً از طریق اجنه این کارو میکنن،


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد


  ملاحظات کاربر گرامی در صورت توهین و اهانت به مقدسات و کاربران دیگر آی پی شما مسدود خواهد شد.
  Confirmed By admin jaber

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  17

  Room 6

  ناشناس

  IP: 2183

  عجیب

  ScaryLand

  ScaryLand

  ScaryLand

  ناشناس

  IP: 8657

  منم حدیث هستم منو اشتباه نگیرید اقا سروش داستان های جدید ایجاد کنید خوشم میاد از داستاناتون

  ناشناس

  IP: 86104

  خداحافظ

  ناشناس

  IP: 86104

  تو جنگل اطراف قبیله زندگی می کنن

  ناشناس

  IP: 86104

  lam sary

  ناشناس

  IP: 86104

  یه جورای خودشو به من نشون میده . اینجا ساری

  ناشناس

  IP: 86104

  بی ازاره

  ناشناس

  IP: 86104

  توی خونه قدیمی ما ج ن هست. و یه بار توی خواب دیدمش

  ناشناس

  IP: 86104

  سلام به همه

  ناشناس

  IP: 8657

  اقای2181نظر لطفته اقایون یکی شمارش2121بوو گفت دخترا گوه هستن دیگه چی بگم

  Soorousha

  بپرس

  ناشناس

  IP: 8657

  سلام سما هستم اشتب نگیرید

  DarkComment

  سلام یه سوال داشتم

  ناشناس

  IP: 64225

  وا

  ناشناس

  IP: 2181

  بعضی ها داستانا رو می خونن و بیخود می گن ما اعتقادی نداریم به این چیزا

  ناشناس

  IP: 2181

  دهکده جن ها عجب داستانی بود کرمانشاه

  ناشناس

  IP: 2179

  چکار کنیم ولک

  ناشناس

  IP: 2179

  ما نمی فهمیم چه فایده. پاپیتا عربی داریم

  valak

  س

  ScaryLand

  اره خوندم ک گذاشتم

  ناشناس

  IP: 2181

  اما داستاناشون خوندنیه واقعا

  ناشناس

  IP: 2181

  ما عربی نمی فهمیم

  ناشناس

  IP: 2181

  ترجمه کنید

  ناشناس

  IP: 2181

  داستان عربی چیه

  ناشناس

  IP: 2181

  سلام والسلام

  ناشناس

  IP: 2181

  8657سلام کسی توهین نکرده خانمها فرشتن

  ناشناس

  IP: 2181

  برو میدون توپخونه اسلحه بگیر

  ناشناس

  IP: 19242

  ناشناس

  IP: 19242

  کسی اسلحه میفروشه

  ناشناس

  IP: 5119

  عزیزم اینجا همه خوبن وکسی به کسی توهیننمیکنه

  ناشناس

  IP: 5119

  اینجا داستان میخونیم نظراتمونه میدیم میدم

  ناشناس

  IP: 5119

  8657کی بهت توهین کرده دیونه ایی شما

  ناشناس

  IP: 8657

  اقا تو میگی چرا من دخترم خدا منو دختر افریده چکار کنم چکار کنم

  ناشناس

  IP: 8657

  ترو خدا انقدر به من توهین نکنید

  Soorousha

  فکر کردی الکیه؟! با این وضعیت دلار میدونی چقدر باید پول بدی؟ اگه پولشم داری، حساب بین‌المللی داری که از طریق بیت کوین پول رو واریز کنی؟ و...

  ناشناس

  IP: 574

  من چطور میتونم برم رد روم یکی راهنمایی میکنه؟

  ناشناس

  IP: 574

  هی سلام چرا هیچکدوم از گزینه ها کار نمیکنن؟صفحه اصلیش کجاس؟

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  فیلمی از عروسک لولیتا

  فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  عروسک جنسی لولیتا

  عروسک جنسی لولیتا داستان عروسک لولیتا به سال ۱۹۹۵ و زمانی که ولادیمیر نوباکوف داستانی تحت عنوان لولیتا را منتشر کرد باز می گردد. داستان این رمان در مورد یک استاد دانشگاه است که

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ

  Today Show#

  #فیلمی از عروسک لولیتا
  #لیست فیلم های ممنوعه جهان
  #شعر نفرین شده جهنم تومینو
  #درگاه دارک وب
  #معرفی سایت های دارک وب

  Related Posts

  داستان ترسناک تجربه مرگ

  داستان ترسناک تجربه مرگ horror6: جریان برمیگرده به ماه رمضان سال 95 اونموقع ما تا نماز صبح بیدار بودیم و بعدش میخوابیدم چون روزا بلند بود و روزگی سخت از افطار تا سحر بکوب بیدار بودی?...

  داستان ترسناک ساختمان تسخیر شده

  داستان ترسناک ساختمان تسخیر شده horror6: من وهمسرم تازه ازدواج کرده بودیم و خونه گرفتم تویکی از شهرک های شهر شوش توخوزستان اولین چیزی که تواین خونه نظرمو جلب کرد این بودکه خونه اپا...

  داستان ترسناک تخت خواب من

  داستان ترسناک تخت خواب من horror6: سلام...راستش این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به خودم میشه اولین اتفاق مربوط به شیش سالگی ام بود برای اولین بار دیدمش.بعد از خوردن شام...

  داستان ترسناک آزار شبانه

  داستان ترسناک آزار شبانه horror6: میخوام داستان عموی پدرم رو از زبون خودشون تعریف کنم. شاید داستان زیاد ترسناک نباشه اما قسمتی از واقعیت های تلخ هست دوازده سال بیشتر نداشتم که ب دس...

  داستان ترسناک همزاد دانشجو

  خاطره ی عجیبی که دوران دانشجویی برایم اتفاق افتاده بود رو خواستم براتون تعریف کنم یک روز که خیلی حالم بخاطر سرما خوردگی خراب بود صبحش کلاس داشتم اتفاقا استادی که باهاش کلاس دا...

  داستان ترسناک عید شوم

  داستان ترسناک عید شوم horror6: سلام اسم من سارا هستش و اهل اصفهان هستم میخوام یه داستانی رو واستون تعریف کنم‌ که هنوز زندگیم باهاش درگیره عید سال ۹۵ من به همراه همسرم و خانوادم برا...

  داستان ترسناک کمین گرگ ها

  عزیزانم باید به عرض شما همراهانم برسانم روایتهایی که برای شما به صورت ِ داستان نوشته میشود همگی اززبانِ راویانی نقل میشود و من به عنوانِ نویسنده ی ناچیز برای شما به رشته ی تحریر...

  داستان ترسناک تصویر اینه

  یک روزبخاطر اتفاقی که برای پدر بزرگم پیش اومده بود یهویی مادرم به من خبر داد همین الان با پدرم دارن میرن یکی از شهرهای اطراف تهران و مادرم بهم گفت بخاطره اینکه شب تنها نباشی از م...

  Categories

  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  جنایت کاران (جنایت های جهان)
  اعدام ها (بدترین شکنجه ها)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  هیتلر و نازی ها (جنایات فاشیست ها)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  پرونده های ترسناک (پرونده هایی مرتبط با رخداد های ترسناک)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  مقتولان (اجساد)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (مطالبی که حاوی ویدئویی برای پخش باشد)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  دیپ وب (شبکه مخفی اینترنت)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)

  Magic

  11 نیاز به رتبه

  font Lora_on

  13 نیاز به رتبه

  font Anton_on

  نیاز به رتبه 16

  font Mukta_on

  نیاز به رتبه 20

  font Cairo_on

  نیاز به رتبه 24

  font Almarai_on

  نیاز به رتبه 32

  font Stylish_on

  نیاز به رتبه 40

  font Nosifer_on
  راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو