انجمن روباه

شما می توانید با ورود به انجمن روباه جز نویسندگان این وبگاه شوید و مطالب خود را در آن منتشر نمایید برای این کار در سایت ثبت نام فرمایید و پس از مطالعه خط مشی وبگاه ، شما به عنوان نویسنده می توانید مطالب مورد نظر خود را برای بازبینی ارسال کنید که پس از بررسی و مطابقت با خط مشی ذکر شده در وبگاه ثبت و منتشر خواهد شد.

خط مشی

خط مشی غذا برای روباه “بررسی اتفاقات عجیب و ترسناک جهان” است بنابراین تمامی مطالب منتشر شده بایستی در چهار چوب این خط مشی قرار گیرد مطالب قابل انتشار مطالبی هستند که دارای محتوا خوانا و به دور از الفاظ غیر معمول و رکیک باشند و به رخداد های سیاسی و جنسی دامن نزند و محتوا کپی گرفته و تکراری نداشته باشد.

ثبت نام         آموزش