یک داستان واقعی

یک داستان واقعی

یک داستان واقعی
date: 2018-03-25 02:18:12
 • view: 2798 today: 0
 • یک داستان واقعی
  یک داستان واقعی

  مهرداد طالبی: با خودم عهد بستم هیچوقت نترسم برای همین از همان بچگی ترسناکترین فیلمها از قبیل جن گیر و طالع نحس و..رو میدیدم و احظار روح میکردم.حدود دو هفته پیش دختر جوان همسایه بغلی ما یکشب در حالی که آتش گرفته بود از پشت بام خانه شان به حیات پرید و تا سر حد مرگ سوخت.پدر پیرش هم دیوانه شد و در تیمارستان بستری شد. پلیس نتوانست علت مرگشو بفهمه و خونشون هم فعلا متروک مانده تا یکی بیاد بخترش.خلاصه یکی از روزهای آخر هفته مادرم اینا چون حال مادربزرگم بد بود به تهران رفتند و گفتند شب می مانندمنم برای اینکه تنها نباشم به دوستم مهرداد زنگ زدم و گفتم بیاد خونه ما اونشب ما در مورد همه چیز صحبت کردیم تا بحث رسید به ترس و وحشت مهرداد با لحنی از تمسخر گفت: اگه من الان اینجا نبودم تو از ترس شلوارتو خیس میکردی نه و بعد هرهر خندید. گفتم: اگه یه نفر تو دنیا باشه که از هیچ چیزی نترسه اونم منم خودت خوب میدونی .

  مهرداد با بی حوصلگی گفـت: برو بابا اینا همش حرفو دروغه منم با عصبانیت گفتم: چرند نگو هیچم دروغ نیست من از بچگی با جن و روح بزرگ شدم اصلا هم از هیچی نمیترسم مهرداد گفت: اگه راست میگی خوب ثابت کن چرا همیشه حرفش رو میزنی؟ منم گفتم: خیلی خوب با احضار روح چطوری؟ مهرداد گفت: خوب از هیچی بهتره!ساعت 12 نصفه شب بود و من و مهرداد داخل حیاط شروع به احضار روح کردیم برق هم قطع شده و سکوت فضا رو پر کرده بود هنوز چیزی از فراخوندن روح نگذشته بود که صدایی از داخل خونه متروک آمد. هردو نگاهی به داخل خانه کردیم و بعد نگاهمون بهم گره خورد مهرداد گفت: من به این چرت و پرتا اعتقاد ندارم اگه راست میگیهمین الان برو داخل خونه بقلی و بعد لبخندی شیطنت آمیز زد و گفـت: چیه میترسی؟ راستش کمی میترسیدم اما برای کم کردن روی مهرداد سریع پاسخ دادم: عمرا سپس نردبون رو روی دیوار گذاشتم و در حالی که ازش بالا رفتم گفتنم اگه داخل شدم و بهت ثابت شد اونوقت چی بهم میدی ؟ مهرداد گفت: تا یک هفته هرکاری تو بگی میکنم گفتم: خوبه و از دیوار به حیاط خانه دخترک پریدم مهرداد از نردبون و بالا آمد و در حالی که کنجکاوانه داخل حیاطو نگاه میکرد.

   گفت: باید بری داخل اتاق دختره بعد از پشت پنجره وقتی دیدمت حرفت ثابت میشه گفتم : باشه و بسمت داخل رفتم چراغ قوه ضعیف و کم نورو داخل خانه انداختم و به آرامی از پله های سنگی خانه بالا رفتم تا به در بسته اتاق دخترک رسیدم. مونده بودم کلیدش کجاست؟ که نور چراغ قوه روی پله های پشت بام افتاد  و کلید زنگ زده نمایان شد آن را داخل قفل انداختم و درو باز کردم در با صدایی ناله کنان باز شد نور ضیف ماه کمی داخل اتاق خوف دختر را روشن کرد فکر اینکه دوهفته پیش یکی اینجا سوخته و مرده مثل خوره مغرم را میخورد همین که قدم داخل اتاق گذاشتمد در بسته شد و عرق سردی از پیشانیم سرازیر شد با احتیاط قدم برداشتم و بسمت آینه قدی و بزرگ دخت رفتم و داخلش به چهره ی رنگ پریده خودم نگاه انداختم یک لحظه یک نور سفید با حاله آتشین داخل آینه افتاد که باعث شد قلبم یکدفعه بایسته سریع برگشتم اما چیزی پشتم نبود دوباره به آینه نگاه کردم خبری از آن نبود با خیالی آسوده گفتم: چه خیالاتی سپس به سمت پنجره رفتم اما پنجره هم باز نمیشد

  محکم به شیشه کوبیدم تا توجه مهردادو جلب کنم اما انگار نه انگار فریاد زدم : مهرداد صدامو میشنوی اما خبری نبود! مهرداد من گیر افتادم میخوام بیام بیرون اما نمیشه سپس بسمت  در رفتم و هرچی مشت و لگد زدم خبری نشد تا اینکه صدایی روح مانند و زمخت گفت:تازه اومدی به این زودی میخوای بری با سرعت برق برگشتم و یکدفعه سر جام خشک شدم

   انگار یک پارچ آب یخ روی سرم ریخته باشند تنم مثل بید شروع به لرزیدن کرد لبم بسته و دهانم قفل شده بود روی تخت دختر روحی جسد گونه و سوخته با هاله ای آتشین بصورت وحشتناکی بهم نگاه میکرد و لبخند میزد و گفت: تو منو احضار کردی همین چند دقیقه ی پیش میخواستی بدونی چطوری مردم هان؟ منم مثل تو یک روحو احظار کردم یک روح خبیث از اعماق جهنم ازاون خواستم تا از آنجا برایم بگه اما چیزی نگفت همینطور ادامه دادم تا اینکه عصابانی شد و با حرارت جهنم من آتیش زد و از پشت بوم به پایین انداخت سپس خنده شیطانی کرد و از تخت بلند شد و طوری که در  هوا پرواز میکرد بسمت من اومد و به حرفش ادامه داد : خوب آقای نترس

  حالا نوبت تو که با من بیایی  بعد فریادی کشید و آتش تمام خونه رو پر کرد! از شدت درد به خودم پیچیدم تمام وجودم آتیش بود منو با خودش به پشت بام برد و همین که بسمت لبه پشت بوم رسیدیم نا پدید شد و گفت بیا دنبالم منم با سرعت به حیاط افتادم و همه جا سیاه شد! یکدفعه با صدای مهرداد از جا پریدم مهرداد:چیه چت شده چرا داد بیداد میکنی پاشو هیکلم خیس عرق شده بود و داشتم یخ میزدم در حالی که قلبم تند تند میزد و نفس نفس میزدم گفتم : چی شده ؟مهردادگفت: از من میپرسی ؟ هی داشتی میگفتی آتیش آتیش سوختمو.......

  سریع گفـتم: دیشب چی شد؟ مهرداد گفـت: بابا مثلینکه حالت خیلی بده یادت نیست قرار شد برای رو کم کنی احظار روح کنی که بهونه کردی و گفتی بزار باسه فردا حالا هم باید احظار کنی مگه نگفتی نمیترسم سریع سرش داد زدم: دروغ گفتم نمیترسم! همه میترسن  دیگه هم احظار روح نمیکنم مهرداد خنده ی پیروزمندانه کرد و گفت: میدونستم چاخان میکنی کنارش زدمو گفتم: هر طور دوست داری فکر کن حالا برم صبحانه حاظر کنم تا از گشنگی نمردیم.

  ایجاد مقاله

  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  علی ص


  پسرجان بروفیلمهای بیشتری نگاه کن مرسی آه


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ناشناس


  رررررررریدی


  شما عضو وبگاه نیستید!

  2020-05-19 04:19:33

  TINA


  حیفه کلمه ی چرتو پرت


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد


  Confirmed By admin jaber

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  11

  Room 6

  ناشناس

  IP: 85204

  😑

  ناشناس

  IP: 5123

  شلام دادش

  ناشناس

  IP: 5123

  سلام به به

  EscapeRooom

  EscapeRooom

  خدایی بیخیال عجب سایت باحالیه :)

  ScaryLand

  !

  Soorousha

  Halo فارسیه دیگه یعنی هالو 😁

  ناشناس

  IP: 85204

  slm

  Demon

  متوجه نشدم halo به چه زبونیه؟

  ناشناس

  IP: 2179

  we are ?

  ناشناس

  IP: 2179

  سلام به همه دوستان

  ناشناس

  IP: 2179

  سلام .

  ناشناس

  IP: 5117

  where is hery?

  ناشناس

  IP: 5117

  halo

  ناشناس

  IP: 217138

  سلام

  ناشناس

  IP: 93117

  مرگ بر کرونااینا

  ناشناس

  IP: 93117

  سلام به همهخوبان

  ناشناس

  IP: 562

  خوبین

  ناشناس

  IP: 562

  سلام

  666MAX999

  مرگ بر کرونا

  ناشناس

  IP: 8943

  ناشناس

  IP: 193108

  😐

  ناشناس

  IP: 85185

  شغال که بی ناموس تره

  ناشناس

  IP: 85185

  سلام

  ناشناس

  IP: 85185

  ناموسا ناموس کفتار این همه معما داره

  Soorousha

  وقتی میخوان کفتار رو شکار کنن، وقتی تیر میخوره و مطمئن میشه ک میمیره اولین کاری که میکنه اینه که الت تناسلی شو با دهن خودش میکنه و میخوره تا به دست کسی نیوفته

  Soorousha

  ولي اگه دعا روش خونده بشه و با مهره مار جفت بشه که چه بهتر

  Soorousha

  ناموس کفتار به خودیه خود کارایی داره چون ذات و طبیعتش اینه

  evil

  یا ابولفضل

  ناشناس

  IP: 217138

  سلام،شبتون بخیر،من ناموس کفتار گرفتم ولی دعا نخوندن روش یا به عقدم در نیومد،آیا کارایی داره؟

  ناشناس

  IP: 8655

  سلام

  ناشناس

  IP: 46165

  bap bap

  Amirhossein

  اینجا با توهین به افراد کسی ناراحت نمیشه و تحت تاثیر حماقت شما قرار نمیگیره چون شخصیتش بالاتر از جواب دادن به شماست اما نمیزاریم کلمات نا محترم در یک چت روم که عموم میبینند زده بشه قصد توهین دارید از قسمت ارتباط با ما بنویسید عقدتون رو خالی کنید بزارید بقیه از منابع به خوبی و با ارامش استفاده کنند

  Amirhossein

  افرادی که لیاقت چت و استفاده از منابع سایت رو ندارند ای پی شون بلاک میشه که حتی نتونند وارد سایت بشن چه برسه ب چت ظرفیتتون رو بالا ببرید نزارید ازتون به عنوان یک عقب مونده نام ببرند

  ناشناس

  IP: 5125

  جق کجاش بی ادبیه ،جابر جقی معروفه تو محله

  ناشناس

  IP: 5235

  چه بی ادبی تو

  ناشناس

  IP: 5126

  جابر جقی کجاس

  ناشناس

  IP: 46245

  سلام

  ناشناس

  IP: 5125

  حاج مهدی اسکوبار اومده تخخ

  ناشناس

  IP: 5114

  اره

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  فیلمی از عروسک لولیتا

  فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  عروسک جنسی لولیتا

  عروسک جنسی لولیتا داستان عروسک لولیتا به سال ۱۹۹۵ و زمانی که ولادیمیر نوباکوف داستانی تحت عنوان لولیتا را منتشر کرد باز می گردد. داستان این رمان در مورد یک استاد دانشگاه است که

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ


  Today Show#

  #داستان ترسناک یک حمام معمولی
  #لیست فیلم های ممنوعه جهان
  #فیلمی از عروسک لولیتا
  #شعر نفرین شده جهنم تومینو
  #داستان ترسناک خانه وحشت

  Related Posts

  داستان ترسناک دیو دلیر

  داستان ترسناک دیو دلیر horror6: سلام حدودا بیست یادسی سال پیش این اتفاق برای پدرم رخ داد پدرم محیط بان بود ودر روستایی در الیت (دلیر)نمیدونم بهش خبر دادن یا واسه سر کشی رفته بود به گ...

  داستان میهمان ناخوانده

  این داستانی که میخوام براتون بگم مال پارسال هست که برای زن داییم اتفاق افتاد یک روز دلم گرفت رفتم خونشون اونوقتا زن داییم حامله بود ماه های آخرش رو میگذروند داشتیم با هم دیگه حر...

  داستان ترسناک جن روبرو

  داستان ترسناک جن روبرو سلام دوستان من محبوبه هستم15 ساله از شیراز من این اتفاقی که برایتون دارم تعریف میکنم مال 3 سال پیش است یعنی من وقتی که 12 ساله بودم من داشتم با دوستام میرفتی...

  داستان ترسناک ترس از بارداری

  داستان ترسناک ترس از بارداری horror6: داستانی میگم برای وقتی هست که مامانم داداش دومم رابدنیا آورده بوده که این اتفاق برایش می افتد.از زبان خودش میگویم توبهتربه دلتان بنشیند.اوای...

  داستان ترسناک روح پیرمرد

  داستان ترسناک روح پیرمرد Xpet: وقتی چهارده سال داشتم پدر و مادرم از یكدیگر جدا شدند و من، مادر، خواهر و برادر كوچكم به خانه ارواح مادربزرگ و پدربزرگ نقل مكان كردیم. از آنجا كه من ن?...

  داستان ترسناک روح دیدن من

  داستان ترسناک روح دیدن من   پوریا هستم ۱۷ ساله از کردستان  این داستان کاملا واقعیه و فقط یکم مطلبو کشش دادم!  این قضیه برمیگرده حدوده  شش سال پیش زمانی که تازه خو...

  داستان ترسناک جنگل جن زده

  داستان ترسناک جنگل جن زده horror6: سلام من مینا هستم ۲۵ ساله ماجرایی ک‌میخوام بگم برای دوماه پیش هست منو سه تا از دوستام رفتیم شمال اون سه تا دوستم با دوست پسراشون اومدن یعنی هفت ن?...

  داستان ترسناک عقد با اجنه

  داستان ترسناک عقد با اجنه horror6: سلام من واقعا نویسنده خوبی نیستم .اما تمام تلاشمو میکنم که واضح براتون بنویسم.من یه دختر 20 ساله از ساری ام.داستان زندگی من که هنوزم درگیرش هستم .ب?...

  Tags

  #foodforfox
  #غذا برای روباه
  #خوراکی برای روباه
  #فود فور فاکس
  #اسرار ترسناک
  #بررسی اتفاقات عجیب و ترسناک
  #یک داستان واقعی

  Categories

  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  جنایت کاران (جنایت های جهان)
  اعدام ها (بدترین شکنجه ها)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  هیتلر و نازی ها (جنایات فاشیست ها)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  پرونده های ترسناک (پرونده هایی مرتبط با رخداد های ترسناک)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  مقتولان (اجساد)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (مطالبی که حاوی ویدئویی برای پخش باشد)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  دیپ وب (شبکه مخفی اینترنت)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)

  Magic

  11 نیاز به رتبه

  font Lora_on

  13 نیاز به رتبه

  font Anton_on

  نیاز به رتبه 16

  font Mukta_on

  نیاز به رتبه 20

  font Cairo_on

  نیاز به رتبه 24

  font Almarai_on

  نیاز به رتبه 32

  font Stylish_on

  نیاز به رتبه 40

  font Nosifer_on
  راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو