داستان ترسناک ویلای تسخیر شده

داستان ترسناک ویلای تسخیر شده

داستان ترسناک ویلای تسخیر شده
date: 2019-06-17 18:28:01
 • view: 2678 today: 0
 • داستان ترسناک ویلای تسخیر شده
  داستان ترسناک ویلای تسخیر شده
  horror6: داستانی که امروز میخام بگم برای یکی از آشنایان اتفاق افتاده واز زبون خودش میگم تابستون شده بود ودلم هوای دریا رو کرده بود به یکی از رفیقام زنگ زدم وپیشنهاد دادم اونم بدون هیچ مخالفتی قبول کرد ازش خاستم به دوتا از رفیقامونم خبر بده ووسایل رو محیا کنن ،بعد یک ساعتی دوستم زنگ زد وگفت دوتا از بچه هاهستن میان ولی یکیشون که رامین بود رفته بودویلاشون تو سرعین واز ما خواسته بود ماهم بریم اونجا آبگرم وفرداش همه باهم بریم طرف انزلی،منم که یه جای مفت گیرم اومده بود قبول کردم گفتم باشه وسایل و آماده کنید صبح زود میام دنبالتون،صبح سرراه بچه هارو سوار کردم ‌وگاز دادم طرف سرعین،تقریبا بعدازظهر رسیدیم ویلای لوکسی بود. حیاطش پراز گل وگیاه ودرخت،قرارشد شب رو اونجا بمونیم فرداشم بریم آبگرم و بعدازظهرش راه بیوفتیم طرف انزلی،بعداز خوردن شام و کلی شوخی ‌خنده ،من پیشنهاد دادم زود بخوابیم چون کل راه رو رانندگی کرده بودم وخیلی خسته بودم بچه ها قبول کردن وتشک ولحاف آوردیم توی ایوان بخوابیم،نیمه های شب بود که دیدم گلوم خشک شده ،بلند شدم واز پله ها رفتم پایین تا از آشپزخونه آب بردارم،همینطور که داشتم آب میخوردم چشمم به حیاط ویلا افتاد چون آشپزخونه پنجره بزرگی به طرف حیاط داشت،یه اتاقک کوچیک قدیمی ته حیاط بود که دیدم یه نفر که پشتش به من هستش وسرش کاملا تاسه دستاش رو حلقه کرده دور پاهاش وبه اتاقک نگاه میکنه ،احساس کردم خواب میبینم یا توهم میزنم ولی نه اینو وقتی فهمیدم که برگشت وبا چشمای بی رنگ وبدون مردمکش به من نگاه کرد سریع لیوانو پرت کردم واز پله ها دویدم بالا سرم رو بردم زیر پتو وبه هر طریقی بود خوابم برد. صبح ساعت نه بود که از خواب بیدارشدم دیدم یکی از رفیقام پیشم خوابیده رفتم پایین دیدم یکی از رفیقام دوش گرفته از حموم دراومده واون یکی یعنی رامین که صاحب ویلا بود رفته بیرون برای صبحانه وسایل بگیره،قضیه دیشب رو واسه دوستم تعریف کردم یه کم تو فکر رفت بعد گفت خواب دیدی چون منم دیشب خواب‌های بد ‌عجیبی دیدم حتما بخاطر غذای زیادی بود که خوردیم،رامین اومد وبساط صبحونه رو آماده کرد ونشستیم سر میز،که همون دوستم برگشت به بقیه قضیه دیشب منو تعریف کرد،رامین برگشت گفت نه بابا حتما توهم زدی اینجا تازه ساخته شده واز این چیزا نداره. ساعت یازده یا دوازده بود که بچه ها تصمیم گرفتن برن آبگرم ولی من بخاطر مشکلی که داشتم نرفتم ‌قرار شد من ساکهارو بذارم تو ماشین وماشین رو چک کنم تا اونا بیان وراه بیوفتیم،بچه ها رفتن ومن رفتم از اتاق ساکهارو بیارم با ساکها اومدم پشت در ورودی تا درو باز کنم ولی درکمال تعجب دیدم در باز نمیشه انگار قفله،ساکهارو گذاشتم زمین وبا گوشیم به رامین زنگ زدم ‌گفتم چرا در رو قفل کردین من تو خونه گیر کردم،رامین گفت اون در یه کم گیر داره و مشکل باز میشه گوشی رو قطع کردم ‌اینبار با فشار زیاد روی دستگیره اونو بالا ‌پایین کردم. تا شاید باز بشه ولی فایده ای نداشت اعصابم خرد شد ورفتم خودم روپرت کردم روی کاناپه یهو یاد برنامه دیشب افتادم باخودم فکر کردم باز برم وسعی کنم دروبازکنم هرچی به دستگیره فشار میاوردم فایده نداشت انگار یکی از پشت دستگیره رو نگه داشته بود من که درگیر دستگیره در بودم آیفون رو زدن خوشحال شدم گفتم رفیقام هستن حتما اومدن درو باز کنن آی‌فون رو برداشتم هرچی گفتم کیه کسی جواب نداد،آی‌فون رو سرجاش گذاشتم گفتم شاید کسی اشتباه کرده که باز زنگ خورد آی‌فون رو برداشتم اینبار با صدای بلندتری گفتم کیه چون آی‌فون هم تصویری بود کسی رو ندیدم ولی یه صدای خر خر مثل صدای گربه رو شنیدم از ترسم آی‌فون رو کوبوندم سر جاش ،گریم گرفته بود با خودم میگفتم عجب غلطی کردم ،یهو یه فکر تو ذهنم جرقه زد یاد پنجره آشپزخونه افتادم که بزرگ و کشویی بود گفتم از اونجا میرم بیرون،سریع رفتم طرف آشپزخونه پنجره رو کشیدم یهو اونو دیدم(نمیدونم زن بود یا مرد). باچیزی که دیشب دیدم فرق داشت یه هیکل خیلی وحشتناک که پشتش به من بود قلبم داشت تند تند میزداومدم پنجره رو ببندم که با سرعت باد عقب عقب اومد طرف من ،یه لحظه چشمم سیاهی رفت واز پشت محکم به زمین خوردم حتی احساس درد شدیدی تو سرم شدم وبیهوش شدم،چشمامو که باز کردم دیدم رفیقام دارن منو تکون میدن وآب به سروصورت من میزنن،با گریه خودمو انداختم بغل یکیشون ،رامین که پدرش صاحب اون ویلای لعنتی بود به بچه ها گفت برید وسایل و ساکهارو بذارید تو ماشین بریم بعد اومد کنارم ،گفتم رامین بخدا به پیر به پیغمبر باز اونو دیدم خیلی وحشتناک بود اون صحنه رو هیچ وقت فراموش نمیکنم ،که رامین شروع کرد به گفتن واقعیت ،اون گفت داداش من همون شب که گفتی اون اتفاق افتاده باور کردم گفتم ببین بدنم کلا سیاه و کبود شده اون اومد منو بزنه اینم مدرکش ،گفتم تو هم اونو دیدی گفت آره آره دیدم ولی تا بحال به من آسیبی نرسونده،نه به من نه به هیچکدوم از اعضای خانوادم،وشروع کرد به تعریف کردن.. رامین گفت اون اتاقک رو که میبینی مال بابابزرگ من بوده که قبلا اونجا زندگی میکرده وکارش دعانویسی و رمالی بوده وحتی جنگیری هم میکرده ،تا اینکه یه شب بدون دلیل فوت میکنه دکترا هم علت مرگش رو سکته قلبی وترس ناگهانی اعلام میکنن،ازقضا این زمین که الان ویلا داخلش هست به پدرم ارث میرسه،ما هم چون تهران زندگی میکنیم پدرم اینجارو که قبلا یه خونه کوچیک ونقلی بوده رو بازسازی میکنه ‌میده اجاره که کمک خرجمون هم باشه ولی به هرکی اجاره داد تا یک سال نشده اینجارو تخلیه کردن پدرم هم تصمیم میگیره اینجا رو بکوبه و یه ویلا بسازه تا خودمون تابستونا یا تعطیلات بیایم اینجا،یه شب خواب پدربزرگم‌ رو میبینه که بهش میگه هر کار میکنی بکن ولی اون اتاقک رو خراب نکن واصلا هم نه خودت ونه کس دیگه ای طرف اون اتاقک نرید ،حرفهای. رامین که تموم شد پا شدم یه دوش گرفتم ولباسام رو عوض کردم وبه یکی از دوستام گفتم رانندگی کنه چون اصلا حالم خوب نبود ،چهارتایی سوار ماشین شدیم وراه افتادیم از خونه که دور میشدیم برگشتم وبه خونه نگاه کردم حس کردم یه نفر پشت در ایوان واستاده اما ما دیگه دور شدیم ‌احتمالا جون سالم بدر بردیم ومن که خسته بودم ‌بدنم کوفته بود چشمامو بستم تا بخوابم.  

  ایجاد مقاله

  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  مائده


  حالا باورتون میشه بگم داشتم میرفتم دسشویی که جن دیدم؟!!!


  شما عضو وبگاه نیستید!

  کرو


  داستان 90 % ایرانیها نصف شب بلند شدم اب بخورم جن دیدم جن هم بیکاره همیشه نصف شبها میاد ادم های که اب میخورن رو بترسونه


  شما عضو وبگاه نیستید!

  رها


  دیقااااا???


  شما عضو وبگاه نیستید!

  Jniifr


  من وقتی توی خونه ام حس میکنم یکی بهم زل زده


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد


  Confirmed By admin jaber

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  8

  Room 6

  ناشناس

  IP: 85204

  😑

  ناشناس

  IP: 5123

  شلام دادش

  ناشناس

  IP: 5123

  سلام به به

  EscapeRooom

  EscapeRooom

  خدایی بیخیال عجب سایت باحالیه :)

  ScaryLand

  !

  Soorousha

  Halo فارسیه دیگه یعنی هالو 😁

  ناشناس

  IP: 85204

  slm

  Demon

  متوجه نشدم halo به چه زبونیه؟

  ناشناس

  IP: 2179

  we are ?

  ناشناس

  IP: 2179

  سلام به همه دوستان

  ناشناس

  IP: 2179

  سلام .

  ناشناس

  IP: 5117

  where is hery?

  ناشناس

  IP: 5117

  halo

  ناشناس

  IP: 217138

  سلام

  ناشناس

  IP: 93117

  مرگ بر کرونااینا

  ناشناس

  IP: 93117

  سلام به همهخوبان

  ناشناس

  IP: 562

  خوبین

  ناشناس

  IP: 562

  سلام

  666MAX999

  مرگ بر کرونا

  ناشناس

  IP: 8943

  ناشناس

  IP: 193108

  😐

  ناشناس

  IP: 85185

  شغال که بی ناموس تره

  ناشناس

  IP: 85185

  سلام

  ناشناس

  IP: 85185

  ناموسا ناموس کفتار این همه معما داره

  Soorousha

  وقتی میخوان کفتار رو شکار کنن، وقتی تیر میخوره و مطمئن میشه ک میمیره اولین کاری که میکنه اینه که الت تناسلی شو با دهن خودش میکنه و میخوره تا به دست کسی نیوفته

  Soorousha

  ولي اگه دعا روش خونده بشه و با مهره مار جفت بشه که چه بهتر

  Soorousha

  ناموس کفتار به خودیه خود کارایی داره چون ذات و طبیعتش اینه

  evil

  یا ابولفضل

  ناشناس

  IP: 217138

  سلام،شبتون بخیر،من ناموس کفتار گرفتم ولی دعا نخوندن روش یا به عقدم در نیومد،آیا کارایی داره؟

  ناشناس

  IP: 8655

  سلام

  ناشناس

  IP: 46165

  bap bap

  Amirhossein

  اینجا با توهین به افراد کسی ناراحت نمیشه و تحت تاثیر حماقت شما قرار نمیگیره چون شخصیتش بالاتر از جواب دادن به شماست اما نمیزاریم کلمات نا محترم در یک چت روم که عموم میبینند زده بشه قصد توهین دارید از قسمت ارتباط با ما بنویسید عقدتون رو خالی کنید بزارید بقیه از منابع به خوبی و با ارامش استفاده کنند

  Amirhossein

  افرادی که لیاقت چت و استفاده از منابع سایت رو ندارند ای پی شون بلاک میشه که حتی نتونند وارد سایت بشن چه برسه ب چت ظرفیتتون رو بالا ببرید نزارید ازتون به عنوان یک عقب مونده نام ببرند

  ناشناس

  IP: 5125

  جق کجاش بی ادبیه ،جابر جقی معروفه تو محله

  ناشناس

  IP: 5235

  چه بی ادبی تو

  ناشناس

  IP: 5126

  جابر جقی کجاس

  ناشناس

  IP: 46245

  سلام

  ناشناس

  IP: 5125

  حاج مهدی اسکوبار اومده تخخ

  ناشناس

  IP: 5114

  اره

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  فیلمی از عروسک لولیتا

  فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  عروسک جنسی لولیتا

  عروسک جنسی لولیتا داستان عروسک لولیتا به سال ۱۹۹۵ و زمانی که ولادیمیر نوباکوف داستانی تحت عنوان لولیتا را منتشر کرد باز می گردد. داستان این رمان در مورد یک استاد دانشگاه است که

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ


  Today Show#

  #داستان ترسناک یک حمام معمولی
  #لیست فیلم های ممنوعه جهان
  #فیلمی از عروسک لولیتا
  #شعر نفرین شده جهنم تومینو
  #داستان ترسناک خانه وحشت

  Related Posts

  داستان کوتاه و ترسناک خانه قدیمی مادربزرگ

  داستان کوتاه و ترسناک خانه قدیمی مادربزرگ من مادر بزرگ پیری داشتم که توی یه خونه خیلی قدیمی در یکی از محلهای پایین شهر زندگی میکرد و اونهایی که قمی هستند من آدرس خونه مامان بزرگ...

  داستان ترسناک شبهای بیداری

  داستان ترسناک شبهای بیداری horror6: من المان بايرن زندگي ميكنم، حدودا 6 سال پيش كه از طريق درس بايد ميرفتم يه شهر كوچيكي به اسم التمن،و براي دوران اموزشي كه مربوط به كارم ميشه، چون ...

  داستان ترسناک جاده جهنمی

  داستان ترسناک جاده جهنمی horror6: این داستان کاملا واقعی و در مورد جاده ای است که به دلیل اتفاقای عجیب غریب و تصادفات متعدد و کشته شدن تعداد زیادی از مردم، در بین اهالی محلی به نام ج...

  داستان یاجوج و ماجوج

  داستان یاجوج و ماجوج Amir: نام‌هایی در متون فرجام شناسی ادیانِ یهودیت، مسیحیت و اسلام است، که در کتاب قرآن و تورات از آنها ذکر به عمل آمده‌است. آنها گاه دو شخص، گاه مردمِ دو من?...

  داستان ترسناک سایه ها

  داستان ترسناک سایه ها horror6: سلام دوستان اسم من فاطمه است و۱۷سالمه.اتفاقای زیادی برای من وخانوادم افتاده.نه تنهامن بلکه خانوادم هم اعتقادزیادی به وجودجن وموجودات ارگانیک دارن.?...

  داستان ترسناک آزار شبانه

  داستان ترسناک آزار شبانه horror6: سلام اسمه من حسین هستش و باید اینو از اول بگم که من مادرم حامله نمیشد و وقتی پدرم میره پیشه دعا نویس و کلی خرج میکنه تامن به دنیا میام... از اوائل بچ?...

  داستان ترسناک راه جن

  داستان من برمیگرده به چهار یا پنج سال پیش حدودا برج ۲ بود که من برای چند روز استراحت و اوقات فراغت رفتم دهاتمون، (روستای ما یکی از روستاهای شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان م...

  داستان ترسناک خونه‌ پدربزرگ

  داستان ترسناک خونه‌ پدربزرگ      سلام دوستان این خاطره ایی که میخام تعریف کنم مربوط میشه به حدود 30 سال قبل یعنی وقتی 13 سالم بود . مادر من اهل یکی از شهرای کوچک اط...

  Tags

  #foodforfox
  #غذا برای روباه
  #خوراکی برای روباه
  #فود فور فاکس
  #اسرار ترسناک
  #بررسی اتفاقات عجیب و ترسناک
  #داستان ترسناک ویلای تسخیر شده

  Categories

  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  جنایت کاران (جنایت های جهان)
  اعدام ها (بدترین شکنجه ها)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  هیتلر و نازی ها (جنایات فاشیست ها)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  پرونده های ترسناک (پرونده هایی مرتبط با رخداد های ترسناک)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  مقتولان (اجساد)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (مطالبی که حاوی ویدئویی برای پخش باشد)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  دیپ وب (شبکه مخفی اینترنت)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)

  Magic

  11 نیاز به رتبه

  font Lora_on

  13 نیاز به رتبه

  font Anton_on

  نیاز به رتبه 16

  font Mukta_on

  نیاز به رتبه 20

  font Cairo_on

  نیاز به رتبه 24

  font Almarai_on

  نیاز به رتبه 32

  font Stylish_on

  نیاز به رتبه 40

  font Nosifer_on
  راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو