داستان ترسناک دیدن جن در خواب

داستان ترسناک دیدن جن در خواب

داستان ترسناک دیدن جن در خواب
date: 2019-07-29 19:24:46
 • view: 2648 today: 0
 • داستان ترسناک دیدن جن در خواب
  داستان ترسناک دیدن جن در خواب
  horror6: این داستانو که میخام براتون بگم اتفاقیه که برای دخترم افتاده شاید به اندازه ی بقیه داستان ها ترسناک نباشه ولی منم تصمیم گرفتم داستانو بگم از زبون دخترم میگم : اولین باری که وارد خونه ی جدیدمون شدیم ازش خوشم نمیومد ولی وقتی اسباب کشی کردیم بعد یه هفته عاشقش شدم خونه ما آپارتمانیه و تازه ساختش تموم شد که ما واردش شدیم سه ماه اول عالیییی بود ولی فقط سه ماه اول خوب بود و همه چی از یه خواب شروع شد یه شب خواب بودم یهو خواب دیدم. یه دختر بچه ی خیلی ناز که صورت گرد و تو پُر و خیلی جذاب و خوش رو با موهای خیلی خیلی بلند و اندامی لاغر با یه لباس بلند زیبا به رنگ آبی آسمانی حدودا 8سالش بود توی اتاقی که کنار اتاق منه جلوی میز آرایشی روی صندلی تاب میخورد من داشتم زهر ترک میشدم و با گریه به مامان و بابام میگفتم اون دختره کیه و تو اتاق چیکار میکنه رفتم چراغ اتاق و روشن کردم و نگاش کردم یهو نگام کرد بعد امد کنارم نشست یهو کلی اسباب بازی ظاهر شد و به من گفت با من بازی کن گفتم اگه بازی نکنم گفت باید بازی کنی قبول کردم بعداز چند دقیقه از اتاق رفت بیرون. منم همراهش امدم بیرون رفت سمت آشپز خونه گفتم تو کی هسی گفت من جنم گفتم از اون خطرناک هاش در همون حین دستش رو داشت روی اپن آشپز خونه میکشید و به سمتی که پشت ستونه میرفت که گفت اره و پشت ستون غیب شد و من از خواب پریدم از اون روز بود که شروع شد یه بار تو اتاقم داشتم برا امتحان عربی میخوندم که یه جریان خنده دار یادم افتاد آروم زدم زیر خنده یهو یه صدایی از کمد دیواری اتاقم امد که شبیه صدای یه دختر بچه بود و اسمم رو خیلی با حالت کش داررررر و آروم صدا زد نزدیک بود سکته کنم مامانم رو صدا کردم امد. کتابم و تمام وسایلم رو جمع کردم و از اتاق امدم بیرون چند روز گذشت نشسته بودم توی اتاقم ومیزتحریر کوچیکم که مدلش جوریه که باید روی زمین بشینم جلوم بود داشتم انشا مینوشتم یهو به طرز عجیبی حس کردم غلط گیرم همینطور که روی زمینه سرو پا وایساده تا نگاش کردم افتاد رو پام از تعجب داشتم شاخ در میاوردم بیخیال شدم و یه بسم الله گفتم و ادامه دادم موهای من خیلی بلند بود اون موقع ها موهامو یه طرفم ریخته بودم که یهو حس کردم از اون طرف اتاق روی صندلی اتاقم یه چیز مربع شکل و سیاه افتاد رو زمین ولی خیلی آروم...و بی صدا نگاه کردم دیدم کیفم بوده یه نگاه به اتاق انداختم. دوتا پا داشتم6تا دیگه قرض کردم و دوییدم تو سالن مامانم برام چهار قُل نوشت و چسبوند به دیوار اتاقم بعد چند روز گذشت شب بود میخاستم بخوابم من هیچ وقت توی اتاقم نمیخابم چون واقعا خیلی از این اتفاقات میترسم اون شب تصمیم گرفتم کنار مبل تک نفره تو سالن که رو به روی میز غذاخوریمونه بخوابم البته بیشتر بخاطر پیریز برق که بهم نزدیک تربوداونجا خوابیدم خب چند دقیقه گذشت که خوابم برد بعد نمیدونم چقدر گذشته بود که بیدار شدم گوشیمو چک کردم ساعت 3بود گوشیمو بستم و گذاشتم کنارم چشمم خورد به رو به روم یه ادم که تقریبا یه متر و نیم بود رو به روم دیدم که سر تا پا سیاه بود موهای فر و پُر سیاهی داشت چشماش سفید بود و لبش قرمز قرمز بود داشت بهم لبخند خیلی ترسناک و شیطانی میزد این حالت 6ثانیه بیشتر طول نکشید و به محضی که چشمامو باز و بسته کردم دیگه هیچی نبود مامانمو بیدار کردم و رفتم کنارش خوابیدم این جریانم گذشت این دفعه ظهر بود میخاستم یکم استراحت کنم که همین که سرم رو گذاشتم روی بالشت چشمام بسته شد. ولی همه جا رو میدیدم مامان و بابامو میدیم کامل بابام روی مبل نشسته بود مامانم هم داشت میز رو جمع میکرد حتی میشنیدم چی میگن که یهو یه چیز نامرعی با سرعت از اتاقم به سمت من امد و منو گرفت و برد بالا توی سقف و سرو پا نگهم داشت جسم خودم رو میدیم که روز زمین خوابیده ولی خیلی عجیب اون بالا بودم یکم گذشت و آروم آروم پایین امدم و بین زمین و هوا موندم که دو تا دختر بچه ی خیلی زشت و ترسناک رو زیر سرم دیدم داشتن بهم میخندیدن که دندونای پوسیده و سیاه و زرد و ترسناکشون پیدا میومد بهم میگفتن چطوری خوبی و هی میخندیدن من از ترس داشتم میمردم گفتم. توروخدا ولم کنین ولی انگار ن انگار نه میتونستم تکون بخورم نه حرف بزنم فقط و فقط تنها راهم برای بیدار شدن تند تند و بلند بلند نفس کشیدن بود که اینکارو کردم و مامانم بیدارم کرد اینم گذشت تا یه روز شب چهارشنبه سوری بود رفتیم بیرون بعد که برگشتیم دیدم رو آینه ام جای یه دست با انگشت های خیلی دراز و ناخن گرگی بود خیلی هنگ بودم اخه این جای دست قبلش نبود و کل خانواده اون موقع بیرون بودیم و تازه امده بودیم خونه یه بارم داشتم کتاب قرآنم رو واسه امتحان فردام میخوندم که دوتا از برگه هاش به طرز عجیبی...امد بالا بعد دو ثانیه خودش افتاد پایین . اینم گذشت یه بار خیلی حالت خفگی داشتم و تشنه ام بود دیدم مامانم داشت آب مخورد تو دلم گفتم وایسا ب مامانم بگم برام آب بیاره تا خواستم بگم بهش لیوان آب رو گرفت جلوم گفتم واییییی مرسی مامانی دل به دل راه داره بد جور تشنم بود با تعجب نگام کرد و گفت چی تو همین الان گفتی آب بده و خودتو یه یه لبخند باحال لوس کردی هنگ بودم اخه من اون حالتی که مامانم گفت هیچ وقت لبخند نمیزدم و به زور به مامانم فهموندم که من نگفتم دقیقا همین حالت سه هفته بعدش خونه مامان بزرگم بودم. اتفاق افتاد و بازم مامانم برام آب اورد و همون حالت قبلی رو داشتم حتی صدامو مامان بزرگمم نشنیده بود فقط مامامم بازم به زور باور کرد بعد یه بار گفتم به مامانم بگم کتابمو برام بیاره بشینم بخونم که خودش رفت تو اتاق و گفت ببین من نمیتونم کتاب تورو پیدا کنم خودت بیا بردار گفتم چییییییی مگه من گفتم کتاب بیار گفت اره و بازم همون حالت لبخندو بعد از اینکه گفتم کتاب بیاره داشتم مدتی هم بود که من خوابایی میدیدم که مامانم دوتاس یعنی یکی که کاملا شبیه خودشه هم بود و اون یکی جن بود نه مامانم.  

  ایجاد مقاله

  گزارش

  شما عضو وبگاه نیستید!

  دیدگاه

  نیکی


  وای اتفاقا ترسناک بود شاید وقتی که میشنوی ترسناک نباشه ولی اگر واقعا اتفاق بیفته ترسناکه


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ناشناس


  همزاد داشته


  شما عضو وبگاه نیستید!

  ارسال شد


  Confirmed By admin jaber

  Login

  با عضویت در وبگاه از امکانات حرفه ای آن بهره مند شوید!

  ثبت نام

  11

  Room 6

  ناشناس

  IP: 85204

  😑

  ناشناس

  IP: 5123

  شلام دادش

  ناشناس

  IP: 5123

  سلام به به

  EscapeRooom

  EscapeRooom

  خدایی بیخیال عجب سایت باحالیه :)

  ScaryLand

  !

  Soorousha

  Halo فارسیه دیگه یعنی هالو 😁

  ناشناس

  IP: 85204

  slm

  Demon

  متوجه نشدم halo به چه زبونیه؟

  ناشناس

  IP: 2179

  we are ?

  ناشناس

  IP: 2179

  سلام به همه دوستان

  ناشناس

  IP: 2179

  سلام .

  ناشناس

  IP: 5117

  where is hery?

  ناشناس

  IP: 5117

  halo

  ناشناس

  IP: 217138

  سلام

  ناشناس

  IP: 93117

  مرگ بر کرونااینا

  ناشناس

  IP: 93117

  سلام به همهخوبان

  ناشناس

  IP: 562

  خوبین

  ناشناس

  IP: 562

  سلام

  666MAX999

  مرگ بر کرونا

  ناشناس

  IP: 8943

  ناشناس

  IP: 193108

  😐

  ناشناس

  IP: 85185

  شغال که بی ناموس تره

  ناشناس

  IP: 85185

  سلام

  ناشناس

  IP: 85185

  ناموسا ناموس کفتار این همه معما داره

  Soorousha

  وقتی میخوان کفتار رو شکار کنن، وقتی تیر میخوره و مطمئن میشه ک میمیره اولین کاری که میکنه اینه که الت تناسلی شو با دهن خودش میکنه و میخوره تا به دست کسی نیوفته

  Soorousha

  ولي اگه دعا روش خونده بشه و با مهره مار جفت بشه که چه بهتر

  Soorousha

  ناموس کفتار به خودیه خود کارایی داره چون ذات و طبیعتش اینه

  evil

  یا ابولفضل

  ناشناس

  IP: 217138

  سلام،شبتون بخیر،من ناموس کفتار گرفتم ولی دعا نخوندن روش یا به عقدم در نیومد،آیا کارایی داره؟

  ناشناس

  IP: 8655

  سلام

  ناشناس

  IP: 46165

  bap bap

  Amirhossein

  اینجا با توهین به افراد کسی ناراحت نمیشه و تحت تاثیر حماقت شما قرار نمیگیره چون شخصیتش بالاتر از جواب دادن به شماست اما نمیزاریم کلمات نا محترم در یک چت روم که عموم میبینند زده بشه قصد توهین دارید از قسمت ارتباط با ما بنویسید عقدتون رو خالی کنید بزارید بقیه از منابع به خوبی و با ارامش استفاده کنند

  Amirhossein

  افرادی که لیاقت چت و استفاده از منابع سایت رو ندارند ای پی شون بلاک میشه که حتی نتونند وارد سایت بشن چه برسه ب چت ظرفیتتون رو بالا ببرید نزارید ازتون به عنوان یک عقب مونده نام ببرند

  ناشناس

  IP: 5125

  جق کجاش بی ادبیه ،جابر جقی معروفه تو محله

  ناشناس

  IP: 5235

  چه بی ادبی تو

  ناشناس

  IP: 5126

  جابر جقی کجاس

  ناشناس

  IP: 46245

  سلام

  ناشناس

  IP: 5125

  حاج مهدی اسکوبار اومده تخخ

  ناشناس

  IP: 5114

  اره

  Room6 Supported By Foodforfox ChatRoom

  Best Views

  لیست فیلم های ممنوعه جهان

  لیست فیلم های ممنوعه جهان این ژانر، ما را با ژرف ترین و تاریک ترین بُعد انسان آشنا می کند. جایی که همه ما امیدواریم هیچ وقت شاهد آن نبوده یا جزئی از آن نباشیم. از دید منتقدان، فیل

  راز عدد 241543903

  ?ت که توسط دیوید هورویتز، هنرمند شناخته شده نیویورکی ابداع شد داستان از این قرار که دیوید هوروتیز در سال 2009 یک تصویر از خود ، در سایت فلیکر (که سایت محبوب عکاس ها و عکس دوستانه است) منتشر کرد در این تصویر دیوید سر خود را داخل یخچال کرده بود و از کاربران خواست این کار را انجام دهند و عکس ها را  با عدد 241543903 تگ کنند (برچسب بزنند).   حال چرا این عدد؟جالب است بدانید این عدد به صورت شانسی از ترکیب شماره سریال روی یخچال و بارکد روی نودل مرغ یخ زده بدست آمده است ایده سر در یخچال زمانی به سر دیوید زد که یکی از دوستان وی بدلیل بیماری سر خود را  در داخل یخچال می برد تا کمی دردش تسکین یابد. جالبی این موضوع باعث شد که خیلی ها این کار را انجام دهند و عکس خود را با تگ این 241543903 در سایت منتشر کنند، و بدلیل این که برچسب یک معیار مهم برای گوگل است با  جستجو این عدد در گوگل یک گالری از افرادی با سر هایی در داخل یخچال بارگذاری می شود.  

  داستان ترسناک یک حمام معمولی

  داستان ترسناک یک حمام معمولی horror6: الان حدود چندساله درگیرم خیلی کارا کردم که بتونم فراموش کنم آزاد بشم که نشد فقط با کمک یه جنگیر تونستم اونارو از خودم دور کنم،همیشه فکرمیکردم

  فیلمی از عروسک لولیتا

  فیلمی از عروسک لولیتا o6: سلام حتما درباره عروسک های لولیتا چیز های زیادی شنیدید لولیتا به دخترانی میگویند که دست و پای آنها بریده می شه و دندانشان را می کشند و از آنها به عنوان ب?

  شعر نفرین شده جهنم تومینو

  شعر نفرین شده جهنم تومینو جهنم تومینو شعری ژاپنی و نفرین شده که براساس افسانه ها اگر این شعر بلند خوانده شود سرنوشت بدی برای خواننده رقم خواهد زد. این شعر در یک کتاب 666 صفحه ای

  درگاه دارک وب

  کاربر گرامی این صفحه پل ارتباطی بین شما و وب پنهان می باشد تمامی لینک ها بررسی شده و شما را به وب سایت های خطرناک و بد افزار ها متصل نمی کنند قبل از ورود به وب پنهان نکات امنیتی را

  ترسا فیدالگو (روح مجازی)

  ترسا فیدالگو (روح مجازی) شاید شما هم در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی با کامنت‌هایی عجیب مواجه شده باشید. کامنت‌هایی که در همان سطر اول، خبر از رخدادی عجیب و ترسن

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)

  فیلم ترسناک Hostel part I 2005 (مسافرخانه)   ژانر : ترسناک زمان : 70 دقیقه زبان : انگلیسی محصول : امریکا کارگردان : Eli Roth ستارگان : Jay Hernandez, Derek Richardson, Eythor Gudjonsson خلاصه دا

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم)

  لیلیت کیست (نخستین زن حضرت آدم) داستان آفرینش در هر دینی به صورتی بیان شده است که انسانهای نخستین در همه آن ها آدم و حوا بوده اند اما نظریه متفاوتی نیز در اینباره وجود دارد که ا

  اتاق قرمز یا رد روم

  اتاق قرمز یا رد روم اتاق قرمز  سایتی در دارک وب بوده که با پرداخت مبلغی وارد ان شده و بصورت زنده تکه تکه کردن انسان ها را مشاهده می نمایید در پشت اتاق های مرگ دارک نت چه می گ

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک)

  موزه اد و لورن وارن (موزه ترسناک) موزه ماورا الطبیعه اد و لورن وارن (occult museum) ،قدیمی ترین و تنها موزه از نوع خود است این موزه معروف، صدها هزار بازدید کننده از سراسر جهان را

  عروسک جنسی لولیتا

  عروسک جنسی لولیتا داستان عروسک لولیتا به سال ۱۹۹۵ و زمانی که ولادیمیر نوباکوف داستانی تحت عنوان لولیتا را منتشر کرد باز می گردد. داستان این رمان در مورد یک استاد دانشگاه است که

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند)

  ازمایش دروازه ذهن (ارتباط با خداوند) در سال 1983، یک گروه از دانشمندان در جستجوی ارتباط با خداوند بودند. برای این کار آنها یک آزمایش به نام دروازه ذهن را آغاز کردند. آنها پیشبینی ک?

  معرفی سایت های دارک وب

  معرفی سایت های دارک وب دارک وب یا وب تاریک به شبکه‌ای گفته می‌شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردیابی فعالیت‌های آن و شناسا

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)

  فیلم ترسناک 1980 Cannibal Holocaust (کانیبال هولوکاست)   ژانر : ترسناک زمان : 58 دقیقه زبان : انگلیسی / اسپانیایی / ایتالیایی محصول : ایتالیا کارگردان : Ruggero Deodato ستارگ


  Today Show#

  #داستان ترسناک یک حمام معمولی
  #لیست فیلم های ممنوعه جهان
  #فیلمی از عروسک لولیتا
  #شعر نفرین شده جهنم تومینو
  #داستان ترسناک خانه وحشت

  Related Posts

  داستان پیشگو

  دبستانی بودم که مادرمو در اثر سانحه از دست دادم و من که دختر بزرگ خانواده بودم بار سنگینی از مسئولیت بدوشم افتاد حتی بعد ازدواج پدرم و آمدن نامادری هم نه تنها این بار سبکتر نشد ب...

  داستان ترسناک هند جگر خوار

  داستان ترسناک هند جگر خوار horror6: سلام این داستانی که میخوام بگم مربوط به داداشمه زمانی که تو افغانستان بوده! یه نکته ای روهم بگم که افغانستان یه کشور کوهستانی و بیابونی وخونه ها...

  داستان ترسناک دلقک جنی

  داستان ترسناک دلقک جنی سلام دوستان یک سری داستانا بود که مردم میگفتند در زمان های قدیم یک دلقکی بوده که جن تسخیرش کرده و به گوش ما رسید من که باور نکردم گفتم همه اینا تخیلات است ?...

  داستان ترسناک همسایه عجیب

  داستان ترسناک همسایه عجیب سلام این داستانی که براتون میگم اززبون پدربزرگمه اونزمان که نوجوون بودم توی روستابرای ارباب کارمیکردم تودهه سی من تازه به این روستااومده بودم وبرای ...

  خانه شیطان ، داستان خانواده آمونز

  خانه شیطان ، داستان خانواده آمونزخانه شیطان ، داستان خانواده آمونزخانه شیطان ، داستان خانواده آمونزخانه شیطان ، داستان خانواده آمونزخانه شیطان ، داستان خانواده آمونز...

  سالی

  سلام من رضا هستم این داستان بر می گردد به ۴سال پیش که من ۳۹ سالم بود رفته بودم شمال در جنگل های نور من شب بود تازه تازه رسیدم جنگل کمی میوه خوردیم وخابیدیم و رفتیم شام بخریم که صدا...

  داستان ترسناک یوگا درمانی

    چند سال پیش با یکی از دوستام برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتیم توی اون کشوری که رفته بودیم هر دوی ما اقوامی توی اون کشور داشتیم و این موضوع دلگرمی خوبی برای ما بود من و ن...

  داستان ترسناک حلقه ازدواج-800x776

  داستان ترسناک حلقه ازدواج...

  Tags

  #foodforfox
  #غذا برای روباه
  #خوراکی برای روباه
  #فود فور فاکس
  #اسرار ترسناک
  #بررسی اتفاقات عجیب و ترسناک
  #داستان ترسناک دیدن جن در خواب

  Categories

  داستان (محتوای خواندنی با ویژگی انتقال هیجان و ترس)
  یوفو (فرا زمینی ها)
  بازی (بازی هایی با محتوا ترسناک)
  انیمیشن (انیمیشن هایی با محتوا ترسناک)
  افراد (انسان های خاص)
  حیوانات (جانداران ترسناک)
  جنایت کاران (جنایت های جهان)
  اعدام ها (بدترین شکنجه ها)
  مستند (مستند هایی با محتوا ترسناک)
  جنگ افزار ها (سلاح های مرگبار)
  فضا (عجایب اسمان)
  هیتلر و نازی ها (جنایات فاشیست ها)
  شیطان پرستی (موضوعاتی مرتبط با شیطان و شیاطین)
  سریال (سریال هایی با محتوا ترسناک)
  اسرار و رموز (جهان پنهان)
  حوادث (رخداد های ترسناک)
  کتاب (کتاب هایی با محتوا ترسناک)
  جالب (مطالب جالب توجه)
  پرونده های ترسناک (پرونده هایی مرتبط با رخداد های ترسناک)
  مکان های ترسناک (اماکن عجیب)
  مقتولان (اجساد)
  ماورا الطبیعه (ارواح)
  تسخیر شده گان (اجنه)
  اطلاعات عمومی (دانستنیها)
  بردگی (سلطه پذیر)
  برنامه های کاربردی (نرم افزار ها)
  تصاویر (تصویر های ترسناک)
  فیلم (مطالبی که حاوی ویدئویی برای پخش باشد)
  فیلم (فیلم هایی با محتوا ترسناک)
  عجیب (عجایب جهان)
  ترسناک (اتفاقات ترسناک جهان)
  دیپ وب (شبکه مخفی اینترنت)
  اینترنت (هر موضوعی که با اینترنت مرتبط است)
  وسایل نقلیه (هرگونه وسیله ساخت بشر که قادر به جا به جایی اجسام باشد)
  خدا (موضوعاتی مرتبط با الهیات)

  Magic

  11 نیاز به رتبه

  font Lora_on

  13 نیاز به رتبه

  font Anton_on

  نیاز به رتبه 16

  font Mukta_on

  نیاز به رتبه 20

  font Cairo_on

  نیاز به رتبه 24

  font Almarai_on

  نیاز به رتبه 32

  font Stylish_on

  نیاز به رتبه 40

  font Nosifer_on
  راهنما: این بخش سیستم ویجت های سایت را در بر میگیرد که به کمک آن می توانید تنظیمات موقتی خود را بر روی بخش های مختلف قالب اعمال نمایید
  با نام نویسی سریع در سایت از امکانات خاص از جمله تغییر تم ، فونت و ... برخوردار شو