298 total views, 1 views today

بلد (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر پایه متون قدیمی کابالایی یا کیمیاگری عربی بود.

چندین نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که دارای تفاوتهای کم یا زیادی با هم هستند اما بیشتر این نسخ در قرن 14 و 15 نوشته شدند یک نسخه یونانی این کتاب نیز از قرن 15 وجود دارد که نام آن کارهای سحر سلیمان است دو نسخه عبری این کتاب نیز در کتابخانه انگلستان نگهداری می‌شود که مربوط به قرن 16 و 17 است.

در این کتاب شیاطین خبیث (اجنه) که از آغاز خلقت بشر از آسمان به روی زمین سقوط کرده اند معرفی شده اند که تمامی آنها برای انسان مضر بود و هستند اینها همان شیاطینی هستند که به فرمان حضرت سلیمان به غل و زنجیر کشیده شده و پس از مرگ ایشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه کردن انسان ها هستند.

سینزدهمین شیطان

سینزدهمین شیطانی که توسط حضرت سلیمان به غل و زنجیر کشیده شد بِلِد یا بیلد (به انگلیسی:BELETH) نام داشت پادشاه جهنم، بر اساس اطلاعات این شیطان سیمای ترسناکی دارد معمولا او را بصورت جنگجویی سوار بر اسبی رنگ پریده با خنجری در دستانش می بینند در اولین ملاقاتش با انسان ها معمولا خود را بسیار خشمگین نشان می دهد مواجه با او به شجاعت خیلی زیادی نیاز دارد این شیطان بیشتر در نواحی جنوب و شرق این کره خاکی دیده می شود ساحرانی که این شیطان بیعت کرده اند معمولا حلقه ایی از جنس نقره بر دست چپشان به نشان بیعت با او در دست دارند.

این شیطان مهارت خاصی در ایجاد عشق میان زنان و مردان دارد بلد موسیقی را بسیار دوست دارد و 85 سپاه از شیاطین تحت فرمان او خدمت می کنند نماد و مهر این شیطان به صورت زیر است.

منابع قابل استناد: کلید سلیمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.