595 total views, 1 views today

بادین (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر پایه متون قدیمی کابالایی یا کیمیاگری عربی بود.

چندین نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که دارای تفاوتهای کم یا زیادی با هم هستند اما بیشتر این نسخ در قرن 14 و 15 نوشته شدند یک نسخه یونانی این کتاب نیز از قرن 15 وجود دارد که نام آن کارهای سحر سلیمان است دو نسخه عبری این کتاب نیز در کتابخانه انگلستان نگهداری می‌شود که مربوط به قرن 16 و 17 است.

در این کتاب شیاطین خبیث (اجنه) که از آغاز خلقت بشر از آسمان به روی زمین سقوط کرده اند معرفی شده اند که تمامی آنها برای انسان مضر بود و هستند اینها همان شیاطینی هستند که به فرمان حضرت سلیمان به غل و زنجیر کشیده شده و پس از مرگ ایشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه کردن انسان ها هستند.

هجدهمین شیطان

بادین هجدهمین جنی (شیطان) که حضرت سلیمان او را به بند و زنجیر کشید این شیطان جز فرماندهان شیاطین به حساب می آید ظاهرش مانند مردی قوی هیکل با دمی به شکل مار که بر روی یک اسبی رنگ پریده نشسته است و با سرعت بسیار زیادی در آسمان در حال تاختن می باشد.

معمولا مردم این شیطان را با سفینه های فضایی اشتباه می گیرند او خواص گیاهان را می داند و همچنین سنگ های گرانبها و با ارزش را می شناسد این شیطان استاد نقل و انتقال است به طور ناگهانی می تواند یک شیطان را از جایی به جای دیگر منتقل بکند نام های دیگر او عبارت اند از بادییم و ماتیهیم.

بیش از 30 سپاه از شیاطین تحت فرمان او هستند علامت و مهر او به شکل زیر است.

منابع قابل استناد: کلید سلیمان

5.0
03
ایجاد مقاله

با ورود به بخش ایجاد مقاله قادر به ثبت و انتشار مطالب ترسناک خود خواهید بود (ضوابط سایت کاربر محور)

در صورتی که این مقاله را مخالف با قوانین جمهوری اسلامی می دانید به ما گزارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.