860 total views, 2 views today

بائل (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

کلید سلیمان یک کتاب سحر معروف است که به طور نادرست به سلیمان نبی نسبت داده می‌شود. احتمال زیاد این کتاب به قرن 14 و 15 ایتالیا باز می‌گردد و نمونه‌ای از سحر دوره رنسانس است در دوران رنسانس کتابهای سحر زیادی نوشته شد که اکثراً بر پایه متون قدیمی کابالایی یا کیمیاگری عربی بود.

چندین نسخه مختلف از این کتاب وجود دارد که دارای تفاوتهای کم یا زیادی با هم هستند اما بیشتر این نسخ در قرن 14 و 15 نوشته شدند یک نسخه یونانی این کتاب نیز از قرن 15 وجود دارد که نام آن کارهای سحر سلیمان است دو نسخه عبری این کتاب نیز در کتابخانه انگلستان نگهداری می‌شود که مربوط به قرن 16 و 17 است.

در این کتاب شیاطین خبیث (اجنه) که از آغاز خلقت بشر از آسمان به روی زمین سقوط کرده اند معرفی شده اند که تمامی آنها برای انسان مضر بود و هستند اینها همان شیاطینی هستند که به فرمان حضرت سلیمان به غل و زنجیر کشیده شده و پس از مرگ ایشان آزاد شده و تا به امروز با سپاه خود مشغول گمراه کردن انسان ها هستند.

اولین شیطان

بائل (BAEL) اولین و بزرگترین شیطان (جن) که حضرت سلیمان آنرا به غل و زنجیر کشید بائل نام داشت شیطانی نامرئی جزءطبقه پادشاهان شیاطین که در اشکال گوناگون ظاهر می شود گاهی وقتها مانن گربه و بعضی وقتها مانند یک وزغ و گاهی اوقات بصورت یک مرد که او را می شناسید.

بائل بیش از 66 سپاه از شیاطین را فرمانده ایی میکند و فرماندهی مناطق جنوب با اوست عبرانیان در زمان های قدیم این شیطان را بجای خدا پرستش می کردند سومریان او را به نام مردوک می شناختند و او را می پرستیدند آنچه که از اشکال بدست آمده از تمدن مصر باستان نشان می دهد اورسیس خدای مصر باستان همان بائل بوده است.

بائل جزء آن دسته از شیاطینی می باشد که جادوگران و ساحران هنوز هم در اجتماعات مخفی خود اقدام به پرستش او می کنند زمانیکه انسانی با بائل از نزدیک برخورد نماید بنظرش آنگونه می آید که فاصله بائل با او بسیار زیاد می باشد آنچه که درباره بائل جالب می نماید آن است که این شیطان همیشه تاجش را برعکس بر سر می گذارد.

دلیل اینکه بائل اینگونه خود را به انسان نشان می دهد از بی اعتمادی او به انسان و داشتن نفرت به بشر و تهی بودن از عشق را می رساند و یا شاید به روحیه طنز و جوک او برمی گردد بعضی از محققان جن شناس اعتقاد ارند که بائل سیمای خود را مبنای 3 عالم متداخل که انسان در آن حضور دارد نشان می دهد چرا که در عالم دنیا خود را شاه می داند و در عالم مثال، خود را بصورت وزغ نشان می دهد که بدان معناست که من دانشمند و عالم هستم و سر دیگر خود را به صورت گربه نشان می دهد که نمادی از شیطان می باشد.

 

منابع قابل استناد: کلید سلیمان

5.0
04
ایجاد مقاله

با ورود به بخش ایجاد مقاله قادر به ثبت و انتشار مطالب ترسناک خود خواهید بود (ضوابط سایت کاربر محور)

در صورتی که این مقاله را مخالف با قوانین جمهوری اسلامی می دانید به ما گزارش دهید.

One thought on “بائل (72 شیطان در کتاب کلید سلیمان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.